Jednostka administracyjna - strona 6

Wykład - Umiejętności konceptualne

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • dr Ewa Czarnecka-Wójcik
  • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1330

lub wyznaczoną jednostką administracyjną. Potrzebne kadrze kierowniczej na średnim i wyższym poziomie zarządzania...

Demografia wykład 5

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Demografia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1624

odpowiedniej jednostki administracyjnej Liczba i rozmieszczenie ludności Dane na ten temat opierają...

NIECKA NIDZIAŃSKA

  • Geografia regionalna świata
Pobrań: 371
Wyświetleń: 4851

kilka dużych jednostek administracyjnych, stanowiący południową część Wyżyny Środkowomałopolskiej. Od północny...