Test zamknięty - historia administracji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1386
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Test zamknięty - historia administracji - strona 1 Test zamknięty - historia administracji - strona 2 Test zamknięty - historia administracji - strona 3

Fragment notatki:

TEST A
1. Władza monarchy w despotach wschodnichmiała charakter c) teokratyczny
2. Zastępcą faraona w Egipcie był: c) wezyr
3. Król ateński stał się w późniejszym okresie . urzędnikiem o tytule archonta:
a) basileusa 4. Ateńska Wielka Rada c) składała się z byłych archontów
5. Rzymski Senat: c) czuwał nad bezpieczeństwem publicznym
6. Cenzor to urzędnik rzymski b) wyższy
7. Administracyjnie podzielono Italię w okresie republiki na: a) kolonie i municypia
8. Efer był urzędnikiem:
b) kolegialnym
9. Podziału cesarstwa Rzymskiego na prefektury dokonał:
c) Konstantyn Wielki
10. Dominat to:
c) ustrój Cesarstwa Rzymskiego w jego schyłkowym okresie
11. W późnym feudalnym państwie angielskim funkcje rzadcy dworu pełnił:
a) komorniik
12. Państwo frankońskie dzieliło się na:
b) hrabstwa
13. System pałacowo domenialny polegał na:
b) jednoczesnym pełnieniu funkcji państwowych i dworskich
14. Tytuł królewski w Polsce uzyskał:
a) Bolesław Śmiały
15. Urząd wielkiego justycjariusza pojawił się w średniowieczu:
a) w Anglii
16. Lokalny urzędnik kasztelański w Polsce odpowiedzialny za sprawy gospodarcze to:
b) włodarz
17. Na czele hierarchii lennej stal monarcha jako:
b) suzeren
18. Zasady elekcji króla niemieckiego zostały ustalone:
c) w złotej ???? Karola IV w 1356(?) r
19. Wielcy dygnitarze korony to:
a) urzędnicy nadworni we Francji
20. Państwo o charakterze publicznoprawnym nie kierowało się zasadą:
b) państwa patrymonialnego
21. Zasada związania monarchy z prawem jako pierwsza wykształciła się:
a) w Anglii
22. Jako pierwszy Rząd Rzeszy powołał:
c) Maksymilian
23.Członków rosyjskiej Dumy Bojarskiej za cara Iwana Groźnego było:
a) 28
24. Podział urzędów centralnych na koronne i nadworne w Polsce miał na celu:
c) nie istniało ścisłe rozgraniczenie ich władzy
25. W północnej Francji rozwinęły się miasta:
a) komunalne
26. Reprezentacja pospólstwa to:
c) trzeci ordynek

(…)

… za cara Iwana Groźnego było:
a) 28
24. Podział urzędów centralnych na koronne i nadworne w Polsce miał na celu:
c) nie istniało ścisłe rozgraniczenie ich władzy
25. W północnej Francji rozwinęły się miasta:
a) komunalne
26. Reprezentacja pospólstwa to:
c) trzeci ordynek
27. Odmianą prawa magdeburskiego było:
c) prawo średzkie
28. Tzw. kondycje próbowano narzucić:
c) carom rosyjskim
29. w skład francuskiej Rady Królewskiej nie wchodziła:
b) Rada Państwa
30. W absolutnej Francji:
a) wykształciło się 6 urzędów ministerialnych
31. Koroner to:
c) osoba kompletująca ławę przysięgłych
32. Absolutyzm Oświecony nie wykształcił się:
a) w Anglii
33. Na czele cyrkułu (jednostki administracyjnej w Austrii) stał:
b) starosta obwodowy
34. Regulamin urzędowania wydał Piotr I w:
b) 1720r
35. Unie realną polsko-litewska wprowadzono w:
a) Krewie
36. Konfederacje generalne (kaptur) zwoływano na:
a) sejmie kowokacyjnym
b) sejmie elekcyjnym
c) sejmie koronacyjnym
37. Pierwszy polski budżet wszedł w życie:
a) w 1768r
b) w 1775r
c) w 1791r
38. Komisja Edukacji Narodowej:
a) została powolna w 1773r
b) uzyskała majątek po zlikwidowanym Ministerstwie Edukacji
c) była nazywana „Zdradą Nieustająca”
39. W skład Komisji…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz