Janusz Trzciński

Funkcje prezydenta

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 756

Administracyjnego (obecnie Janusz Trzciński) ( na wniosek Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Administracyjnego...

Organ Państwa

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Ewa Załęski
  • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 910

państwa, natomiast Ministerstwo Spraw Zagranicznych to urząd. Organ państwa według Janusza Trzcińskiego...

Sąd Najwyższy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • System polityczny RP
Pobrań: 112
Wyświetleń: 924

Prezesem NSA jest Janusz Trzciński. Sądy wojskowe Instytucja sądów wojskowych przewidziana została w art...

Wyrok z 1999 r.

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Marcin Wielec
  • Organy ochrony prawnej
Pobrań: 7
Wyświetleń: 637

Stępień Janusz Trzciński - sprawozdawca Marian Zdyb Joanna Szymczak - protokolant po rozpoznaniu 8 grudnia...