Jan III Sobieski - strona 2

Franciszek Dionizy Kniaźnin - życiorys

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr Radosław Rusnak
 • Historia literatury staropolskiej i oświecenia
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2093

, jako symbolu polskości i uroku osobistego u mężczyzn, np. u Czarneckiego, Jana III Sobieskiego. Twierdzi...

Potop. Panowanie króla Jana Kazimierza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Zygmunt Babiński
 • Historia Kościoła
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

się podczas panowania króla, Jana III. W bitwie stoczonej 12 IX 1683 r. Jan III Sobieski uwolnił Wiedeń od oblężenia...

Powstanie Wojsk Pancernych

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Bezpieczeństwo narodowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1904

Dowództwo 11 Lubuskiej Dywizji Kawalerii Pancernej im. Króla Jana III Sobieskiego (JW 1588) w Żaganiu 10...

Muzealnictwo - opracowanie do kolokwium

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Stanisława Trebunia-Saszel
 • Muzealnictwo
Pobrań: 490
Wyświetleń: 4340

). Apogeum kultury sarmackiej przypadło na rządy króla Jana III Sobieskiego, który gromadził swoje zbiory...

Władza w Polsce - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr hab. Przemysław Waingertner
 • Historia Polski
Pobrań: 35
Wyświetleń: 686

Władysław IV Waza Jan II Kazimierz Michał Korybut Wiśniowiecki Jan III Sobieski August II Mocny Stanisław...