Jaźń odzwierciedlona - strona 20

George Berkeley, David Hume

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1232

`jaźni' / `duszy' które spełniałyby rolę podłoża tych przeżyć `dusza' to strumień świadomości Istnieją...

Hegel i Fichte - poglądy

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1680

i Absolutu Johann Gottlieb Fichte Idealizm jaźni We wrażeniach nie dostrzegamy ich materialności...

Irracjonalizm - pojęcie i podział

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Teoria poznania
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1323

przypisują jedynie ideom, wartościom niematerialnym, absolutnej jaźni Idealizm obiektywny Idealizm...

Model socjalizacji Mead'a, efekt socjalizacji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Adolf Smuga
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 14
Wyświetleń: 784

to od społeczeństwa. Uczymy się norm i umiejętności przyswajania, uczenia się. Rozwija się nasza jaźń. 3 etapy...

Historia filozofii - skrypt

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. Gołembski
 • Historia filozofii
Pobrań: 700
Wyświetleń: 1162

ujmowania rzeczy bezpośrednio i całościowo intuicja odsłania rzeczywistość jaźń - rdzeń poznawczy...

Teorie grupy społecznej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Wstęp do socjologii
Pobrań: 574
Wyświetleń: 1946

przejęte od Meada: człowiek jest wyposażony w jaźń - mechanizm, który pozwala jednostce traktować siebie...