Pytania i odpowiedzi na egzamin - sytuacja wychowawcza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1785
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pytania i odpowiedzi na egzamin - sytuacja wychowawcza - strona 1 Pytania i odpowiedzi na egzamin - sytuacja wychowawcza - strona 2

Fragment notatki:

Czym jest sytuacja wychowawcza, proszę podać przykłady.
Sytuacje wychowawcze - to określony zespół zdarzeń, pośród których należy umieścić wychowanka, by wywołać i utrwalić pewne formy jego aktywności.
Sytuacje wychowawcze są warunkiem wywołania u wychowanka określonej aktywności. Aktywność ta jest niezbędna do realizacji konkretnego celu wychowawczego, którym jest modyfikacja lub zmiana osobowości.
Czynniki determinujące stałość zachowań jednostki i znaczenie dla funkcjonowania jednostki ludzkiej.
Stałość zachowań jednostki jest w głównej zdeterminowana doświadczaniem nagród i kar. Układ nagród i kar ukierunkowuje aktywność jednostki. Uruchamia on występowanie i powtarzanie pewnych form zachowania, a także towarzyszą im procesy myślowe i emocjonalne.
Aktywność człowieka zorientowana na osiąganie nagród i unikanie kar. Z reguły sytuacje są tak złożone, że nie w każdej z nich jednostka dąży do uzyskania maksimum nagród przy minimalizacji kar. Konsekwencją wystąpienia kary i nagrody jest ponowne skierowanie aktywności na zdarzenia które miały wartość nagradzającą. Ten fakt powoduje regularność występowania pewnych form aktywności, zwiększa ich częstotliwość i powtarzalność.
Należy także zwrócić uwagę na fakt, iż przy wystąpieniu kary i nagrody pojawiają się emocje (negatywne lub pozytywne). Cechą pozytywnych stanów emocjonalnych jest utrwalenie zachowań, którym towarzyszą.
Na czym polega działanie mechanizmu kontroli społecznej w odniesieniu do socjalizacji.
Kontrola społeczna to system reakcji powszechnych i ujednoliconych, akceptujących lub dezaprobujących czyjeś zachowanie. Celem socjalizacji jest ukształtowanie osobowości członka danej grupy. Osobowotwórczy wpływ kontroli społecznej przejawia się w zachowaniu jednostki, która stara się kontrolować siebie, ze względu na akceptację swojej osoby przez grupę. Mechanizm kontroli oddziałuje poprzez kodeksy, regulaminy, sądy, działanie opinii publicznej, nacisk grupowy.
Czym jest jaźń subiektywna i jaką rolę odgrywa w procesie kształtowania osobowości .
Jaźń subiektywna to subiektywne wyobrażenie o naszej wewnętrznej istocie. Rozwija się pod wpływem rodziców i osób znaczących. Z drugiej strony jaźń subiektywna może być wytworem fantazji, marzeń, wyobraźni. Jest ona zazwyczaj zespołem pozytywnych wyobrażeń o sobie. Jaźń subiektywna wyznacza zachowania jednostki szczególnie w sytuacji konfliktu kilku ról, rozbieżności wymagań kilku grup, w których jednostka uczestniczy.
Jakie znaczenie mają dyspozycje instrumentalne w wychowaniu? Dyspozycje instrumentalne służą realizacji zamierzeń jednostki, umożliwiają one sprawne działanie. Mają one swoje źródło w procesach umysłowych. Prowadzą do kształtowania się form zachowania usprawniającego działania człowieka.


(…)

… składniki: społeczny, kulturowy i geograficzny. Te 3 płaszczyzny choć dają się wyodrębnić, stanowią integralną całość na gruncie teorii wychowania. Nie można rozpatrywać zjawisk społecznych bez uwzględniania kontekstu kulturowego i geograficznego. Nie można rozpatrywać wychowania w oderwaniu od całokształtu warunków społecznych. Mówiąc o środowisku społecznym mamy na myśli trój jedyne środowisko społeczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz