Jaźń odzwierciedlona - strona 19

Implikacje socjologiczne

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Socjologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1883

JAŹŃ Merton w istocie ludzkiej widział organizm obdarzony jaźnią. Jaźń przekształca człowieka...

ALFRED ADLER - Psychiatria

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 959

do teorii osobowości, jest jego koncepcja twórczej jaźni. W odróżnieniu od freudowskiego ego, które składa...

Karteziusz

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • dr Małgorzata Kosała
 • Wprowadzenie do psychologii
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2107

jak istnienie jaźni. Bóg jest istotą doskonałą. Skutek nie może być doskonalszy od przyczyny. Prawdy o świecie...

Buddyzm - Religia

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1162

ten osiągamy poprzez rozwój świadomości w kierunku czystej jaźni. ...

Zespół paranoidalny

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Cezary Żechowski
 • Psychopatologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1596

, nieusystematyzowane), -omamy słuchowe -zaburzenia jaźni (zwłaszcza aktywności, rozgraniczenia, tożsamości...