Implikacje socjologiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1883
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Implikacje socjologiczne - strona 1

Fragment notatki:

Robert Merton i Georg Mead. Opis i porównanie jest w kontekście takich pojęć jak jaźń, czynność, interakcja, przedmioty, działania połączone. Dodatkowo definiuje takie zagadnienia jak: interakcja społeczna, interakcja niesymboliczna, interakcja symboliczna, interpretacja, oraz definicja

JAŹŃ
Merton w istocie ludzkiej widział organizm obdarzony jaźnią. Jaźń przekształca człowieka w specjalny typ aktora, przekształca jego stosunek do świata, a jego działaniom nadaje wyjątkowy charakter. Stwierdzenie że istota ludzka ma jaźń oznacza, że jest przedmiotem sama dla siebie, może siebie postrzegać, mieć pojęcie samej siebie, komunikować się ze sobą oraz oddziaływać na siebie. Te rodzaje zachowania pozwalają człowiekowi stanowić przedmiot swoich własnych działań. Może on sam sobie udzielać wskazówek, oznaczać swoje pragnienia, problemy, cele, obecność innych i ich działania, oczekiwania itp.
U Meada jaźń jest procesem, a nie strukturą. Proces ten wymaga od jednostki radzenia sobie ze światem na drodze definiowania go, a nie tylko reagowania oraz zmusza do konstytuowania swych działań, zamiast jedynie je wyzwalać.
CZYNNOŚĆ
Działanie ludzkie dzięki temu że jest kształtowane w procesie oddziaływania na siebie, nabiera odmiennego charakteru. Nie jest jedynie wyzwalane z pierwotnej struktury psychiki człowieka przez bodźce z zewnątrz, ale buduje się stopniowo w trakcie kontaktów ze światem. Jednostka musi ułożyć sobie linię postępowania, zidentyfikować własne pragnienia, oczekiwania, ustalić cele, zauważyć i zinterpretować działania innych, ocenić sytuację. Wg Meada jednostka ludzka nie jest tylko platformą działania czynników zewnętrznych wywołujących zachowania, ale organizmem działającym według własnych praw, w obliczu obiektów, które wskazuje, zajmuje się nimi i oddziałuje na nie.
INTERAKCJA SPOŁECZNA Dwa poziomy:
interakcja niesymboliczna
jednostki odpowiadają na swoje gesty czy działania bezpośrednio
interakcja symboliczna
jednostki interpretują wzajemnie swoje gesty i czynności w oparciu o znaczenia wyłonione w wyniku interpretacji
Interakcja symboliczna obejmuje
interpretację - stwierdzenie znaczenia działań lub uwag innej osoby
definicje - przekazanie wskazówek innej osobie jak zamierza się działać
Związki ludzkie są procesem takiej interpretacji i definicji. W tym procesie uczestnicy dostosowują własne czynności do czynności podejmowanych jako odwzajemnienie i ukierunkowują w tym innych
Interakcja symboliczna jest samoistnym procesem twórczym. Jej uczestnicy muszą wytyczać drogi swojego postępowania poprzez ciągłą interpretację swoich linii działania. Ponieważ uwzględniają nawzajem podejmowane przez siebie czynności, muszą uchwycić, przekształcić, dostosować własne zamiary, pragnienia, uczucia i postawy oraz ocenić odpowiedniość norm, wartości i nakazów grupowych do sytuacji kształtowanych przez działania innych.
Interakcja symboliczna obejmuje pełen zakres powszechnie występujących form związków ludzkich - współpracę, konflikt, niezgodę, wspólność przekonań itp.


(…)

… do siebie czynności poszczególnych uczestników. Dopasowują je oni przez określanie czynności społecznej, którą mają zamiar podjąć oraz przez wzajemne interpretowanie i definiowanie swych czynności. Określenie czynności społecznej czyli działania połączonego daje uczestnikowi klucz do interpretacji czynności innych osób oraz drogowskaz kierujący jego działaniami wobec nich.
Każde działanie połączone…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz