Jaźń odzwierciedlona - strona 18

Współczesne teorie socjologiczne wykłady

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
Pobrań: 1190
Wyświetleń: 3969

WSPÓŁCZESNE TEORIE SOCJOLOGICZNE Literatura: J. Turner „Struktura teorii socjologicznej” J. Szacki „Historia myśli socjologicznej” R. Merton „Teoria socjologiczna i struktura społeczna” E. Mokrzycki (red.) „Kryzys i schizma. Antyscjentystyczne tendencje w socjologii współczesnej” E. Mokrzycki...

Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling

 • Uniwersytet Warszawski
 • prof. dr hab. Franciszek Gołembski
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 595

intelektualnym. Ogląd intelektualny jest oglądem tożsamości oglądania z oglądaną jaźnią. Dogmatyzm i krytycyzm...

Poglądy Kartezjusza - metafizyka

 • Uniwersytet Łódzki
 • prof. dr hab. Marek Aureliusz Zirk-Sadowski
 • Filozofia prawa
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1652

o istnieniu jaźni, a pośrednio także o istnieniu ciał Z istnienia myśli bezpośrednio wynikało istnienie jaźni...

Wstęp do medytacji

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
Pobrań: 0
Wyświetleń: 1029

o ego, które stara się za wszelką cenę podszyć pod prawdziwą Jaźń, lecz o naszą prawdziwą, najgłębszą...

Nieświadomość zbiorowa

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Florian Drozd
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 35
Wyświetleń: 665

składniki struktury osobowości -to persona, animai animus, cień, oraz jaźń. (4) Archetyp może stanowić...

Teorie psychospołeczne Alfred Adler

 • dr Małgorzata Wysocka-Pleczyk
 • Psychologia osobowości
Pobrań: 1421
Wyświetleń: 2940

także przez środowisko, w jakim człowiek żyje e). koncepcja TWÓRCZEJ JAŹNI - jaźń jest wysoce subiektywnym systemem...

Skrypt z ćwiczeń o emocjach

 • dr Krystyna Golonka
 • Emocje i motywacja
Pobrań: 483
Wyświetleń: 2275

się od siebie pod wieloma względami, -główna różnica w kontekście klimatu emocjonalnego leży w naturze jaźni...

Praca socjalna

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
Pobrań: 112
Wyświetleń: 3465

wpływ wywrł na niego dorobek Meada(twórca teorii tworzenia się jaźni). Generalnie rzecz biorąc, wpływ...