Język prasłowiański

Nosówki

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Gramatyka historyczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 966

o i nosowe e, ale ich występowanie jest inne niż było w języku prasłowiańskim. Echem istnienia jednej nosówki...

Język staro-cerkiewno-słowiański - wykład

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr hab. Alicja Pihan-Kijasowa
 • Wiedza o historycznym rozwoju języka polskiego
Pobrań: 315
Wyświetleń: 3080

już nie występują. W języku prasłowiańskim wszystkie sylaby zakończone samogłoską były otwarte. Sylaby zamknięte...

Słowianie - omówienie.

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • mgr Z. Filipiak
 • Historia prawa powszechnego
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1148

słowiańskie rozproszyły się na ogromnych obszarach Europy - początkowo używały 1 język prasłowiański...

Elementy etnografii Słowian - wykłady

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Adrian Mianecki
 • Elementy etnografii Słowian
Pobrań: 168
Wyświetleń: 5866

. Ale wielu określeń w języku prasłowiańskim nie było np. nazwy drzew. Językoznawcy doszli do wniosku, że w takim razie...

Językoznawstwo współczesne

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Beata Afeltowicz
 • Językoznawstwo współczesne
Pobrań: 504
Wyświetleń: 4774

. w języku polskim (np. cztwarty > czwarty) i w języku prasłowiańskim (np. ps. sъpnъ (sъpati (>pol. spać...

Słowianie południowi - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • mgr Konrad Jajecznik
 • Społeczeństwa i kultury Europy
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1071

zbliżony do akcentu w języku prasłowiańskim. Języki wchodzące w skład diasystemu serbsko-chorwackiego...