Język naturalny - strona 5

Elektroniczna wymiana danych

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • mgr Agnieszka Ceglińska
  • Organizacja i technika pracy biurowej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 469

zakodowanych w znakach dowolnego języka naturalnego lub sztucznego. Najczęściej wykorzystywanym kanałem wymiany...

Presupozycja-opracowanie

  • Uniwersytet Warszawski
  • Poetyka i retoryka
Pobrań: 238
Wyświetleń: 980

, których prawdziwość jest w odczuciu kompetentnych użytkowników języka naturalnego koniecznym warunkiem ich sensowności...

Językoznawstwo pragmatyczne 3

  • Uniwersytet Warszawski
  • Językoznawstwo ogólne
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1330

oparta na intencjach nadawcy. • problem wieloznaczności wyra eń języka naturalnego, np. -- Ta sukienka...

Język prawa

Pobrań: 105
Wyświetleń: 1330

normatywne; charakteryzujący się nieco odmiennym od języka naturalnego słownictwa, osobliwościami...

Wprowadzenie - podstawowe pojęcia (wykład)

  • Uniwersytet Warszawski
  • prof. dr hab. Krystyna Waszak
  • Gramatyka opisowa języka polskiego
Pobrań: 630
Wyświetleń: 2079

(dlatego, że na mocy konwencji, mało struktur ikonicznych), fonicznych (język naturalny to taki, który ma fonetykę...