Akt wypowiedzeniowy - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 490
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Akt wypowiedzeniowy - omówienie - strona 1 Akt wypowiedzeniowy - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Akt wypowiedzeniowy to czynność wytwarzania wypowiedzi w sensie fizycznym. Może być wykonywany aktywnie albo pasywnie. Aktywnie wykonywana jest emisja wypowiedzi a pasywnie jej odbiór. Nasz umysł ma zdolność do aktywnego produkowania wypowiedzi a także do ich odbioru. Jesteśmy zdolni do odróżniania wypowiedzi od np.: głosów zwierząt. Tezę o kreatywności umysłu wysunął Noam Chomski. Umysł ludzki dokonuje myślenia w następujący sposób. W naszym umyśle zakodowane są reprezentacje syntaktyczne(wypowiedzeniowe) są to reguły konstruowania złożonych reprezentacji ze skończonej listy elementarnych symboli. Produkowanie wypowiedzi to uaktywnianie tych reprezentacji syntaktycznych. Reprezentacje syntaktyczne mają postać:
-reprezentacji leksykalnych
-reprezentacji gramatycznych
Reprezentacje gramatyczne służą do złożenia reprezentacji syntaktycznych w leksykalne czyli pozwalają tworzyć wypowiedzi w danym języku. Umysły ludzi różnią się ze względu na reguły gramatyczne, każdy w inny sposób tworzy swoje wypowiedzi. Logika jest tą nauką, która zajmuje się funkcjonowaniem reprezentacji leksykalnych i gramatycznych. Można wymienić następujące teorie odnoszące się do problemu powstawania języka:
-Teoria Ajdukiewicza czyli teoria gramatyk kategorialnych -Teoria gramatyk generatywnych Chamskiego- zasadniczym celem jest dostarczenie procedur testujących dowolną kombinację słów i rozstrzygających o tym, czy ta kombinacja jest zdaniem danego języka; w teorii Chomsky'ego zakłada się, że g.t. powinna generować wszystkie zdania danego języka i żadnych struktur nie będących jego zdaniami; g.t określa tzw. kompetencję językową użytkownika języka; reguły ustalane przez g.t. wpłynęły na nowoczesne metody nauczania języków obcych. Zdolność językowa według Chomsky'ego jest mechanizmem, który na podstawie wybiórczych wypowiedzi osób z otoczenia słyszanych w dzieciństwie umożliwia przyszłemu użytkownikowi języka przyswojenie sobie gramatyki dowolnego języka w określonym biologicznie czasie
-Teoria gramatyki uniwersalnej według tej teorii struktury głębokie języka mają strukturę algebraiczną. Umysł funkcjonuje obliczeniowo. Pojęcie gramatyki uniwersalnej jako genetycznie zaprogramowanego rdzenia systemu językowego, wspólnego dla wszystkich języków naturalnych. Badania nad językami naturalnymi są więc próbą poznania prawidłowości gramatyki umysłu. Gramatyka uniwersalna jest to stan początkowy, w który wyposażony jest tylko człowiek.
Na akt mowy składają się trzy czynności: czynność lokucyjna , illokucyjna, perlokucyjna. Czynność lokucyjna jest to rozumienie wypowiedzi w sensie fizycznym. Akt lokacyjny jest aktem przypisania do wypowiedzi jej treści znaczeniowej. Na akt lokacyjny składa się czynność referencji semantycznej i czynność predykacji.

(…)

… językowe. Podczas czynności myślenia możemy odnosić się też do indywiduów i do klas czyli zbiorów tych indywiduów. Indywidua mogą mieć postać konkretów-taki pogląd nazywamy reizmem, lub mogą mieć postać obiektów czaso-przestrzennych, a także możemy odnosić się do indywiduów abstrakcyjnych takich jak liczby, figury geometryczne czy wartości. Możemy odnosić się też do klas indywiduów takich jak gatunki czy rodzaje np.: każdy człowiek jest ssakiem czy każda żaba jest płazem. Istnieją następujące teorie, które odpowiadają na pytanie do jakich kategorii odnosi się umysł ludzki:
-ekstensjonalizm- zakłada, że możemy odnosić się do tych obiektów, do których odnosi się teoria mnogości. Teoria mnogości nazywana również teorią zbiorów.
-antyekstencjonaliści-inaczej zwana teorią merologiczną zakłada, że odnosimy…
… i lingwistyce kognitywnej. Teoria reprezentacji psycho-lingwistycznych Langackera. Langacker jest twórcą gramatyk kognitywnych. Podstawowym założeniem językoznawstwa kognitywnego jest nieobecność rozdzielania czysto językowych zdolności i możliwości człowieka od takich zdolności, jak postrzeganie wzrokowe, motoryka itd. Język opisywany jest tu jako integralna część ludzkiej percepcji świata. Próbuje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz