Izydor z Sewilli - strona 3

note /search

Życie Karola Wielkiego - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Biografie
Pobrań: 70
Wyświetleń: 665

EINHARD ŻYCIE KAROLA WIELKIEGO EDYCJA KOMPUTEROWA: WWW.ZRODLA.HISTORYCZNE.PRV.PL MAIL: HISTORIAN@Z.PL MMII ® WALAHFRID STRABO (PROLOG DO ŻYCIA KAROLA WIELKIEGO) Następujące Życie i czyny znakomitego cesarza Karola Wielkiego l napisał Einhard, mąż spośród dworzan owego czasu godzien wielkiej...

Skrypt - wstęp do muzykologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do muzykologii
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1113

była głównie na egzegezie Pisma Świętego, średniowieczni teoretycy (np. Izydor z Sewilli) uważali Jubala...

Powszechna historia prawa kanonicznego - Prawo

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2261

POWSZECHNA HISTORIA PRAWA KANONICZNEGOHistoria prawa kanonicznego jako dyscyplina naukowa zaczęła się rozwijać dopiero w wieku XIX w. Duże zasługi w tym względzie ma E. Friedberg, który opracował i wydał Corpus Iuris Canonici (Lipsk 1897-1881). Obowiązek nauczania historii prawa kanonicznego na wy...

Opracowanie Sójki

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 1904
Wyświetleń: 2716

: krytyka własności prywatnej (Izydor z Sewilli), św. Tomasz - własność - prawem naturalnym, jego prawa...

Wykłady (PIOTR KUSIO)

 • Uniwersytet Gdański
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 504
Wyświetleń: 2177

Historia państwa i prawa polskiego notatki spisane przez Piotra Kusio rozpowszechnianie za podaniem imienia i nazwiska 30.01.2008 - egzamin (w Auli, 10.00-12.30) Zakres materiału na egzamin: Bardach - zagadnienia wstępne  - rozdział 1 - rozdział 2 oprócz podrozdziału 8 (skarbowość) - rozdział 3 o...

Wstęp do Pisma Świętego

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Pobrań: 154
Wyświetleń: 924

Waldemar Linke CP Natchnienie tekstu biblijnego. Historia przekonania religijnego i dogmatu wiary Skąd wiemy, że Pismo Święte jest natchnione? Czy mamy na to naukowy dowód? Trudno byłoby przedstawić taki dowód i poddać go krytycznej analizie. Nasze przekonanie o natchnieniu Pisma Świętego jest w...

Powszechna historia prawa - wykłady

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 973
Wyświetleń: 4431

...Ramy chronologiczne: • państwo feudalne – od 476 r. (upadek Cesarstwa Zachodniego) Ustrój społeczno-polityczny, w którym podstawą stosunków produkcji była ziemia należąca do rycerstwa, ale użytkowana przez poddanych chłopów, • państwo konstytucyjne W zakresie historii ustroju właściwe ...