Izoterma - strona 7

Struktura warstwy adsorpcyjnej

 • Politechnika Śląska
 • dr Monika Gralewski
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 154
Wyświetleń: 889

jest równanie izotermy adsorpcji Gibbsa. gdzie: Γ - powierzchniowe stężenie składnika zaadsorbowanego c...

Suszarnictwo-wstęp

 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 • Suszarnictwo
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1176

lipidów IZOTERMA SORPCJI WODY TYPU 1 Woda W punkt woda wolna Swobodna Wh higroskopijności | Wr...

Diagram fazowy Gibbsa - ćwiczenia

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1470

wyznaczenia izotermy rozpuszczalności w układzie trójskładnikowym: czterochlorek węgla – propanol - woda...

Adsorbcja - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 112
Wyświetleń: 595

• nie ma oddziaływań pomiędzy cząsteczkami znajdującymi się na tej samej warstwie IZOTERMA ADSORBCJI BET MA POSTAĆ...

Sprężarki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • prof. dr hab. inż. Zbigniew Gnutek
 • Maszynoznawstwo
Pobrań: 329
Wyświetleń: 1001

, które jest przemiana izotermiczną, przedstawioną na wykresie izotermą 1-2. Po sprężeniu gazu do ciśnienia p2 otwiera...

Trójkąt Gibbsa - ćwiczenie

 • Politechnika Warszawska
 • prof. nzw. dr hab. inż. Tadeusz Hofman
 • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 308
Wyświetleń: 3129

. Liczba stopni swobody dla układów, których sumaryczny skład znajduje się poniżej izotermy...

Chemia fizyczna - wykład - termodynamika

 • Politechnika Warszawska
 • prof. dr hab. inż. Urszula Domańska-Żelazna
 • Chemia Fizyczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1015

początkowym zawiera 2 mole substratu A oraz 1 mol substratu B. Podaj postacie szczególne: izotermy van't Hoffa...