Suszarnictwo-wstęp

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1365
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Suszarnictwo-wstęp - strona 1 Suszarnictwo-wstęp - strona 2

Fragment notatki:

SUSZARNICTWO - WYKŁADY Suszenie stosowane jest w różnych przemysłach i stanowi ostatni etap w produkcji wyrobów, decyduje więc o jakości gotowego wyrobu.
ZAKRES ZAGADNIEŃ WYSTĘPUJĄCYCH PODCZAS SUSZENIA Rodzaj ogrzewania: przewodzenie, konwekcja, promieniowanie, dielektryczne
Energia dostarczana: węgiel, ropa, gaz ziemny, elektryczność, materiały odpadowe, energia słoneczna
Ciśnienie: sublimacyjne (niskie ciśnienie), próżnia, obniżone ciśnienie, atmosferyczne
Skala suszenia: od 10kg/h do 100T/h
Rodzaj aparatu: ok. 500 tyś typów
Kontrola procesu: warstwa graniczna, dyfuzja wewnętrzna, zewnętrzna
Rozmiar i kształt materiałów: proszki, pasty, granulat, płyty
Charakter i właściwości materiału: nieporowaty, kapilarno - porowaty, higroskopijny, żel, materiał wytłaczany, krystaliczny, tkanina, karton
Początkowa zawartość wody: od prawie suchego materiału do pełnego nasycenia
Odporność termiczna: bardzo czułe ~ 30 o C do 200 o C
Wartość technologiczna i ekonomiczna produktu: chemiczne 150 000 $ za tonę
Ochrona środowiska
Bezpieczeństwo
FUNKCJE WODY W ŻYWNOŚCI Czynnik strukturotwórczy i teksturotwórczy, co wynika z powiązania cząsteczek wody między sobą i ze składnikami żywności
Czynnik tworzący środowisko reakcji chemicznych, enzymatycznych, procesów życiowych
Substrat i katalizator reakcji np. hydrolizy, działa jako utleniacz lub substancja przyspieszająca utlenianie
Stanowi środowisko przenoszenia energii cieplnej, wpływa na cechy fizyczne produktu takie jak: ciepło właściwe, przewodność cieplna, masa właściwa, masa usypowa, porowatość złoża
Czynnik wpływający na smakowitość produktu, trawienie i spożywanie
KLASYFIKACJE FORM WYSTĘPOWANIA WODY Oparta na przybliżonej ocenie energii wiązania wody z materiałem:
Połączenia wody w związkach chemicznych, kryształach - najbardziej trwały charakter. Ulegają suszeniu z dużą trudnością z jednoczesnym przekształceniem chemicznej natury surowca
Fizykochemiczne formy związania wody - powstają na drodze absorpcji, sił osmotycznych i wiązania w formie żelu....mniej trwałe
Mechaniczna forma wiązania wody - zawarta w kapilarach i na powierzchni
Inny podział
Woda związana - odporność na działania zewnętrzne
Woda ruchoma
Woda swobodna
Trwały susz uzyskuje się zwykle usuwając wodę wolną, znajdująca się na powierzchni i w mikrokapilarach o średnicy ponad 10μm, oraz znacznej części wody wypełniającej mikrokapilary o średnicy mniejszej od 10μm
Miarą dostępności wody dla drobnoustrojów jest jej AKTYWNOŚĆ WODY

(…)

… od 10μm
Miarą dostępności wody dla drobnoustrojów jest jej AKTYWNOŚĆ WODY
Prawo Raoulta: P/P0 = n2/(n1+n2) gdzie p, p0 - prężność par roztworu i rozpuszczalnika
n1,n2 - stężenia molowe substancji rozpuszczonej i rozpuszczalnika
aw = P/P0 = równoważna wilgotność względna/100
Zmniejszenia aw można zastosować przez:
Zamrażanie
Suszenie
Dodawanie substancji osmotycznych
WPŁYW WODY NA PRZEBIEG PROCESÓW…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz