Warstwa graniczna

note /search

Pitting

  • Politechnika Warszawska
  • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 476

cząstek metalu razem z warstwą graniczną smaru. Kawitacja - zachodzące w cieczy zjawiska tworzenia...

Tarcie mieszane

  • Politechnika Warszawska
  • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 56
Wyświetleń: 805

(tarcie suche), a część jest rozdzielona warstwą graniczną (tarcie graniczne) lub warstwą cieczy...

Tarcie graniczne

  • Politechnika Warszawska
  • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1239

smarnymi zawierającymi substancje powierzchniowo czynne, które tworzą na powierzchniach elementów warstwy...

Wnikanie masy- opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 1526
Wyświetleń: 3955

. Zatem w pobliżu powierzchni międzyfazowej występuje laminarna warstwa graniczna. Składnik...

Transpiracja perydermalna - omówienie

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Fizjologia roślin
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1533

się do przyległej warstwy powietrza (warstwa graniczna) i dopiero stąd - do otwartego powietrza. Wiatr, powodując...