Warstwa graniczna

Pitting

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 0
Wyświetleń: 462

cząstek metalu razem z warstwą graniczną smaru. Kawitacja - zachodzące w cieczy zjawiska tworzenia...

Tarcie mieszane

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

(tarcie suche), a część jest rozdzielona warstwą graniczną (tarcie graniczne) lub warstwą cieczy...

Tarcie graniczne

 • Politechnika Warszawska
 • dr inż. Witold Luty
 • Eksploatacja pojazdów samochodowych
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1141

smarnymi zawierającymi substancje powierzchniowo czynne, które tworzą na powierzchniach elementów warstwy...

Wnikanie masy- opracowanie

 • Politechnika Wrocławska
 • dr hab. Dariusz Skrzypiński
 • Podstawy inżynierii chemicznej
Pobrań: 861
Wyświetleń: 2884

. Zatem w pobliżu powierzchni międzyfazowej występuje laminarna warstwa graniczna. Składnik...

Transpiracja perydermalna - omówienie

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • prof. dr hab. Anna Tukiendorf
 • Fizjologia roślin
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1316

się do przyległej warstwy powietrza (warstwa graniczna) i dopiero stąd - do otwartego powietrza. Wiatr, powodując...