Ius soli - strona 2

Państwo, naród

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr hab. Maria Magoska
 • Socjologia
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1190

: ius soli - miejsce urodzenia - prawo krwi: ius sanguinis - pochodzenie rodziców - legalizacja...

Argumentacja prawnicza dziś

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • prof. dr hab. Wojciech Dajczak
 • Łacińska terminologia prawnicza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2352

krwi) Ius civile (prawo prywatne, cywilne) Ius naturale (prawo naturalne) Ius soli (prawo ziemi) Ius...

Pojęcie państwa - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Nauka o Państwie i Polityce
 • Dr Izolda Bokszczanin
Pobrań: 385
Wyświetleń: 1246

obywatelstwa przez rodziców (większość Europy w tym Polska, Ameryka Pd. i Pn.); racja ,,prawa ziemi” (ius soli...

Definicja ludności - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Krzysztof Masło
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 574

, religię, rasę, kolor skóry Nabyciem obywatelstwa rządzą 2 zasady: ius soli ius sanquini Również pojawia...

Wykład - Ludność państwa

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Cezary Mik
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 679

, którego obywatelami są rodzice - zasada prawa ziemi ius soli o obywatelstwie jednostki decyduje jej miejsce urodzenia...

Obywatelstwo Polskie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Ewa Załęski
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 812

przez właściwy organ decyzji pozytywnej skutkuje nabyciem obywatelstwa (art. 6 ust. 3). Zasada ziemi (Ius Soli...

Obywatelstwo Polskie - Prawo

 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy
 • Prawoznawstwo
Pobrań: 91
Wyświetleń: 2030

przez właściwy organ decyzji pozytywnej skutkuje nabyciem obywatelstwa (art. 6 ust. 3). Zasada ziemi (Ius Soli...