państwo, naród - zjawisko deprywacji

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 938
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
państwo, naród - zjawisko deprywacji - strona 1 państwo, naród - zjawisko deprywacji - strona 2 państwo, naród - zjawisko deprywacji - strona 3

Fragment notatki:

DOKOŃCZENIE ALTERGLOBALISTÓW
WSPÓŁCZESNY KAPITALIZM James Tobin - 1% od wszelkich transakcji kapitałowych - głównie wymiany waluty
zjawisko deprywacji - kiedy się rodzą protesty? Kiedy krzywe: aspiracji i możliwości zaspokojenia tych aspiracji się rozchodzą, im większy rozdźwięk między tymi krzywymi tym częściej dochodzi do deprywacji.
O co walczą ruchy alterglobaliści? Znaczna część ludzi to ludzie o poglądach lewicowych, którzy walczą z taką pazerną twarzą współczesnego kapitalizmu XXI, trzeba walczyć o GLOBALIZACJĘ Z LUDZKĄ TWARZĄ np. nie zatrudnianie małych dzieci. Walczą z MIĘDZYNARODOWYM FUNDUSZEM WALUTOWYM czy z Bankiem Światowym, które nie mają legitymacji demokratycznej a mają ogromny wpływ na to co dzieje się na świecie i to nazywamy WŁADZTWO albo GOVERNANCE, walczą z większą przejrzystością działalności tych instytucji, rola państw narodowych staje się coraz słabsza,
RUCH OBURZONYCH - protesty w Ameryce: „okupuj Wallstreet”, wzięły w nim udział 82 kraje: problemy - bezrobocie, duże dysproporcje bogactwa, spór o model państwa - opiekuńcze czy ma się nie wtrącać?; -przyjmuje potężne rozmiary, bo można mówić o kryzysie demokracji: coraz mniej ludzi chodzi do głosowania, liczba członków partii politycznych spada, ograniczenia wydatków socjalnych, PAŃSTWO
co to jest państwo? - polityczna organizacja o charakterze terytorialnym, która skupia suwerenną władzę, oznacza również sformalizowane obywatelstwo,
suwerenność - państwo jest autonomiczne w sensie zewnętrznym i wewnętrznym,
terytorialność - granice ale UE
obywatelstwo: - prawo ziemi: ius soli - miejsce urodzenia
- prawo krwi: ius sanguinis - pochodzenie rodziców
- legalizacja przez pobyt - Polska 5 lat
coraz trudniej je uzyskać, bo kraje eu prowadzą politykę socjalną, i o ograniczenie fikcyjnych małżeństw
- bycie obywatelem oznacza obowiązki : podatki + służba państwowa i prawa : konstytucja - opieka, szkolnictwo....
- obywatelstwo nie jest tożsame z narodowością charakter uniwersalny państwa - występuje w różnych kulturach
Daniel Bell: „współczesne państwo staje się zbyt małe dla dużych problemów, a za duże dla małych problemów życiowych' tzn: kryzys państwa; państwo a globalizacja: ustrój kosmopolityczny : D. Held, U. Beck,bardzo istotnym wyznacznikiem jest przestrzeganie praw człowieka, to ideologia uniwersalna, chodzi o równość polityczną - możliwość udziału obywateli w życiu politycznym, o społeczne bezpieczeństwo, o ekologiczne warunki życia → przestrzeganie ochrony środowiska, o sprawiedliwość społeczną → duże dysproporcje wychodzą bardzo źle tym państwom np. Chiny.

(…)

… naród, z którym powinniśmy się identyfikować, patrzenie bardzo jednostronne, po3 swoje miejsce jednostka może znaleźć tylko w narodzie, po4 w sytuacji konfliktu liczą się cele narodowe, po5 łączy się to z niechęcią do obcych - ksenofobia. Nasza identyfikacja narodowa jest jedną z wielu - Kłoskowska, patrzenie bardzo jednostronne, upraszczanie problemu rzeczywistości. Populizm - nacjonalizm łączy się z populizmem, POPULIZM to populus - lud po łacinie; jest pojęciem złożonym, ale oznacza lud - masa zwykłych prostych ludzi przeciwstawianych elitom, populiści chcą przypodobać się masom, zabiegają o poparcie mas, - jakie są założenia populizmu: patrzy się na lud jako na monolit- homogeniczna grupa, która zwraca się przeciwko szeroko rozumianym elitom - imigranci, zagraniczny kapitał, po2 uważa się, że lud…
…. Kurdowie, Palestyńczycy, - ojczyzna - są kultury, gdzie występują dwa określenia na ojczyznę bliższą i dalszą np. po niemiecku: Heimat - ojczyzna w sensie ideologicznym, kraj, z którego pochodzę i Vaterland czyli ziemia ojców, miejsce urodzenia
- Ossowski - mówi o ojczyźnie prywatnej - ojczyzna lokalna, wychowaliśmy się w tym miejscu. - sakralizacja ojczyzny - Janion → pokazała w literaturze romantycznej, że ojczyzna to sacrum, bardzo ważne są mity założycielskie - dla nas to ważne, bo nie mieliśmy państwowości; ideał patrioty - ważny w kulturze polskiej, - etnocentryzm - traktowanie własnego narodu, jakby miał same zalety. - literatura nacjonalizmu: Pomian „Europa i jej narody', Geller, „Kultury narodowe u korzeni” Kłoskowska NACJONALIZM - postawa, w której dąży się by podziały kulturowe i polityczne…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz