Ius civile - strona 25

Rola prawa w kulturze średnowiecznej - omówienie

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
  • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

cesarskie miały być jedynym źródłem prawa, w istocie znosząc takie sfery prawne, jak ius civile czy ius...

Ius quod ad res pertinet IV

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

,pr.: Żeby prawa własności rzeczy nie pozostawały w niepewności, zostało ustanowione przez ius civile...

Tomasz z Akwinu- ćwiczenia

  • Uniwersytet Warszawski
  • Historia myśli politycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

narodów i prawo obywatelskie (ius civile). Najbardziej uszczegółowione są prawa obywatelskie, dotyczą...

Służebności-wykład

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

rzymskiego ius civile Ususfructus – użytkowanie, Usus – używanie, * później pojawiaja się 2 kolejne...

Prawo w starożytności - Prawo prymitywne

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr hab. Andrzej Gaca
  • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 518
Wyświetleń: 1890

system prawa obywateli rzymskich — ius civile. Prawo rzymskie epoki klasycznej. Po wojnach punickich...

Zobowiązania

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1449

lub opierało się na przyczynie ważnej wedle ius civile, ale ocenianej negatywnie przez prawo pretorskie. ...

Starożytny Rzym - literatura, architektura, malarstwo, filozofia, praw...

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Historia starożytna
Pobrań: 210
Wyświetleń: 6951

Część "Malarstwo rzymskie" porusza zagadnienia takie jak: dekoracje, przedmioty o charakterze ludowym, mozaika, portret. Część "Prawo rzymskie" porusza zagadnienia takie jak: początki prawa, ustawa XII tablic, procedura sądowa w okresie republiki, Edykt Karakalli, Ius gentium, Gaius, Ius civile, Iu...

Filozofia prawa - skrypt 3

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • dr Mikołaj Rakoczy
  • Filozofia prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1960

w sobie jakąś część moralności prawa naturalnego; ius civile (prawo pozytywne obywatelskie) zawiera bliższe...