Ius civile - strona 25

Rola prawa w kulturze średnowiecznej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • ks. prof. dr hab. Antoni Dębiński
 • Rola prawa w kulturze średnowiecznej
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1050

cesarskie miały być jedynym źródłem prawa, w istocie znosząc takie sfery prawne, jak ius civile czy ius...

Ius quod ad res pertinet IV

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

,pr.: Żeby prawa własności rzeczy nie pozostawały w niepewności, zostało ustanowione przez ius civile...

Tomasz z Akwinu- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 35
Wyświetleń: 532

narodów i prawo obywatelskie (ius civile). Najbardziej uszczegółowione są prawa obywatelskie, dotyczą...

Służebności-wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1134

rzymskiego ius civile Ususfructus – użytkowanie, Usus – używanie, * później pojawiaja się 2 kolejne...

Prawo w starożytności - Prawo prymitywne

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr hab. Andrzej Gaca
 • Powszechna historia państwa i prawa
Pobrań: 490
Wyświetleń: 1834

system prawa obywateli rzymskich — ius civile. Prawo rzymskie epoki klasycznej. Po wojnach punickich...

Zobowiązania

Pobrań: 49
Wyświetleń: 1435

lub opierało się na przyczynie ważnej wedle ius civile, ale ocenianej negatywnie przez prawo pretorskie. ...

Starożytny Rzym - literatura, architektura, malarstwo, filozofia, praw...

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • Historia starożytna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 6923

Część "Malarstwo rzymskie" porusza zagadnienia takie jak: dekoracje, przedmioty o charakterze ludowym, mozaika, portret. Część "Prawo rzymskie" porusza zagadnienia takie jak: początki prawa, ustawa XII tablic, procedura sądowa w okresie republiki, Edykt Karakalli, Ius gentium, Gaius, Ius civile, Iu...

Filozofia prawa - skrypt 3

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Mikołaj Rakoczy
 • Filozofia prawa
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1960

w sobie jakąś część moralności prawa naturalnego; ius civile (prawo pozytywne obywatelskie) zawiera bliższe...