Inwestycje kapitałowe - strona 217

GOSPODARKA WODNA - Eutrofizacja jezior

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Jan Luchter
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1022

żywności Zasady gospodarki wodnej: Kompleksowość - przy realizacji inwestycji wodnych trzeba brać pod uwagę...

Wielkość i struktura nakładów inwestycyjnych

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Małgorzata Furmańska-Oćwieja
 • Rynek inwestycyjny i kontrakty budowlanych
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1085

nakładów inwestycyjnych z punktu widzenia podmiotów dokonujących inwestycji. Mówimy o tzw. kryterium...

Przyczyny ostatniego kryzysu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Barbara Kieniewicz
 • Makroekonomia
Pobrań: 973
Wyświetleń: 1680

- impuls ożywczy inwestycji w budownictwo mieszkaniowe (boom), wzrost dochodów i stóp zysku, wartość...

Planowanie przestrzenne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Józef Piech
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1218

zagospodarowania przestrzennego. 3. Ustalanie lokalizacji inwestycji. 4. Kontrole realizacji planów...

Standardy planistyczne- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1344

o wielkości wydatków na inwestycje pod kątem dynamiki wydatków i struktury rodzajowej wydatków) Dodatkową...

Wzrost gospodarczy - opracowanie

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Magdalena Redo
 • Ekonomia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 721

innowacje → wzmożone inwestycje → wzmożona produkcja → nadwyżka podaży → ograniczenie inwestycji → spadek...

Przedsięwzięcia antyinflacyjne

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • Makroekonomia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1897

o ile nie daje się on zamienić na inwestycje produkcyjne ludności. Pokrywanie deficytu budżetowego kredytem...

Główne bariery rozwoju lokalnego

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 49
Wyświetleń: 812

w stosunku do potrzeb lokalnych. Brak kapitału inwestycyjnego -zbyt niski poziom inwestycji, warunkowany...

Decyzja o warunkach zabudowy.

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Adam Nita
 • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 21
Wyświetleń: 959

Mając w planach inwestycję polegającą na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych robót...