Inwestycje kapitałowe - strona 147

Zarządzanie procesami zmian - wykład

  • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
  • dr Iwona Janina Wierzbicka-Damska
  • Zachowania organizacyjne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 861

    1      Moduł  8  ZARZĄDZANIE PROCESAMI ZMIAN        8.1.  Istota zmian organizacyjnych oraz ich rodzaje    8.1.1.  Pojęcie zmiany    W  naukach  społecznych  pojęciem  “zmiana”  określa  się  zazwyczaj  “zdarzenie,  w  którym  stan  końcowy  jest  róŜny  od  stanu  początkowego”  (Pszczołowski ...

Wykłady PP

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • dr Joanna Kaczor
  • Polityka pieniężna
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1722

w innych rzeczach np. złoto, giełda, dzieła sztuki, inwestycje w alkohole. Bardzo dobrze tę funkcję spełnia pieniądz...

HANDEL ZAGRANICZNY I KURS WALUTOWY

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1288

dochodów bilans transferów bilans obrotów finansowych: zapis transakcji dotyczących aktywów kapitałowych...

Strategia podatkowa firmy

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Rachunkowość
Pobrań: 42
Wyświetleń: 581

z.o.o. przedsiębiorstwa państwowe, spółki akcyjne, grupy kapitałowe). Podatku tego nie płacą...