Inwestycje celu publicznego - strona 279

Kontratypy

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Teresa Dukiet-Nagórska
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

, kto występuje z pomocą społeczną przysługuje status funkcjonariusza publicznego. Czyli jaką korzyść ta osoba...

SKARB PAŃSTWA. GENEZA INSTYTUCJI BUDŻETU

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Elżbieta Hławacz-Pajdowska
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1050

gospodarki towarowo - pieniężnej rozwój parlamentaryzmu oddzielenie skarbu królewskiego od skarbu publicznego...

Pojęcie województwa

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1736

samorządu województwa należy wykonywanie zadań publicznych o charakterze wojewódzkim, nie zastrzeżonych...

Środki karne - omówienie wybranych

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr Ryszard Mochocki
 • Podstawy prawa karnego i prawa wykroczeń
Pobrań: 14
Wyświetleń: 735

na celu wyrządzenie dodatkowej dolegliwości dostosowanej do charakteru popełnionego przestępstwa- Art. 39...

Jednolity rynek finansowy w UE - wykład

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Janina Anna Harasim
 • Sektor finansowy w Uni Europejskiej
Pobrań: 21
Wyświetleń: 539

pieniądza danego podmiotu) Kredytowa (finansowanie inwestycji i konsumpcji) Minimalizacji ryzyka Polityki...

Sprawozdawczość finansowa - wykład 1

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • prof. zw. dr hab. Halina Buk
 • Sprawozdawczość finansowa
Pobrań: 1330
Wyświetleń: 2261

publicznej w Polsce z 1995roku. Jednostki sektora finansowego, spółki giełdowe są regulowane w sprawie...

Skutki społeczne

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Rudolf Burczyk
 • Geografia społeczno-ekonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1162

nielegalnych), tylko po to, by zachować równowagę systemów finansów publicznych w państwach członkowskich...