Inwestycje celu publicznego - strona 260

Wykład 2 z finansów międzynarodowych

 • Szkoła Główna Handlowa w Warszawie
 • dr Katarzyna Sum
 • Finanse międzynarodowe
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1351

oraz inwestycjach - „fear of floating” - Zalety i wady kursów stałych Stabilność warunków w handlu zagranicznym...

ZMIENNOŚĆ KURSU

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Krzysztof Bednarz
 • Rynek kapitałowy
Pobrań: 63
Wyświetleń: 700

na inwestycje kapitałowe, struktury preferencji wyrobu, określającej kolejność dokonywanych transakcji...

Rynki kapitałowe - wykład

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1666

-Znamirowski K. (1999), Rynek kapitałowy w Polsce. KUL, Lublin. Socha J. (1998), Rynek, giełda, inwestycje...

Prawo prasowe - swobowa wypowiedzi

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Ewa Elżbieta Nowińska
 • Prawo prasowe radiofonii i telewizji
Pobrań: 371
Wyświetleń: 2261

ingerencji władz publicznych i bez względy na granice państwowe. Ustęp 2. Korzystanie z tych wolności...

Finanse- wykład 2

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Gabriela Łukasik
 • Finanse
Pobrań: 455
Wyświetleń: 1344

przez zjawiska finansowe na procesy gospodarcze w celu osiągnięcia określonych korzyści Wybór celów...

Układy kultury, procesy kulturotwórcze

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • dr Jacek Kłosiński
 • Socjologia kultury
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1113

w konsumpcji (ucztowanie) McKannel zdobywcy - zaspakajają własne ambicje i cele , czerpią przyjemność z życia...