Finanse- wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 609
Wyświetleń: 1904
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Finanse- wykład 2 - strona 1 Finanse- wykład 2 - strona 2 Finanse- wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:

Finanse Wykład 2 prof. dr hab. Gabriela Łukasik
Polityka finansowa- świadome oddziaływanie przez zjawiska finansowe na procesy gospodarcze w celu osiągnięcia określonych korzyści
Wybór celów, które mogą być osiągnięte w procesach gospodarowania
Wybór metod i sposobów osiągnięcia celów
Elementy polityki finansowej:
Polityka pieniężna realizowana przez władze monetarne, cel: stabilizacja siły nabywczej pieniadza
Polityka fiskalna- decyzje władzy państwowej i samorządu terytorialnego
System finansowy- zespół norm prawnych , zasad organizacyjnych i instytucji wykorzystywanych przy realizacji funkcji finansów i regulowania zjawisk finansowych. Systemy finansowe: publiczne, bankowo-kredytowe, przedsiębiorstw, ubezpieczeń, gospodarstw domowych
Dominujący rodzaj własności: rynkowe, publiczne
Powiązania: poziome, pionowe
System bankowy- ogół zjawisk pieniężnych związanych z działalnością banków. Współczesne systemy bankowe charakteryzuje dwupoziomowość (od 1985 r.): banku centralnego (NBP) i banków komercyjnych (np. ING) co wynika z zasad gospodarki rynkowej przy założeniu bezpieczeństwa i stabilności systemu bankowego i całego systemu finansowego
Bank centralny- główny podmiot rynku pieniężnego odpowiedzialny za emisję pieniądza gotówkowego i polityke pieniężna państwa, centralna instytucja monetarna
Bank emisyjny
Bank państwa
Bank banków
Niezależny NBP
Ma charakter instytucjonalny (nie może ulegac presji innych instytucji państwowych)
Niezależnośc funkcjonalna (ecydujaca samodzielnie o kształtowaniu polityki pieniężnej - rada polityki pieniężnej; prezes NBP- przewodniczący rady
Niezależnośc personalna- powoływanie prezesów i członków, obowiązuje kadencyjność
Niezleżnosc finansowa- w zakresie tworzenia i podziału funduszy bez nacisku innych organów (rządu, sejmu)
Bank emisyjny
Wyłączne prawo tworzenia pieniądza gotówkowego
Kreacja pieniądza bezgotówkowego
Organizacja gospodarki znakami pieniężnymi Bank państwa
Prowadzenie rachunków budżetu państwa
Obsługa kasowa budżetu państwa
Emisja w imieniu państwa skarbowych papierów wartościowych Centralna instytucja dewizowa (zabezpieczenie stabilności kursu walutowego)
Współdziałanie w zarządzaniu długiem publicznym
Zaciąganie i spłata w imieniu państwa kredytów zagranicznych Bank banków
Regulacja płynności i wypłacalności banków


(…)

… systemu bankowego Instytucje systemu bankowego
Stabilizujące
Tworzące rynek
Pomocnicze
Instytucje stabilizujące
Bank centralny
Organy nadzorujące (Komisja Nadzoru Finansowego)
Organy Gwarantujace (Bankowy Fundusz Gwarancyjny)
Instytucje tworzące rynek
Banki komercyjne (Zaspakajajace potrzeby klientów)
Instytucje pomocnicze
Instytucje ubezpieczające kredyty
Instytucje dokonujące rozliczeń
Emitenci kart…
… podaży pieniądza i popytu na pieniądz za pomocą wybranych instrumentów
Sposoby oddziaływania na gospodarkę pozwala wyróżnić:
Politykę ekspansywna: wspomaga aktywność gospodarcza, zwiększa płynność banków, wprowadza więcej zasad rynkowych
Politykę restrykcyjna- ogranicza działalność gospodarcza, zmniejsza płynność banków, ogranicza podaż pieniądza
Politykę neutralna- wzrost swobody działania roli…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz