Podstawowe rodzaje banków-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podstawowe rodzaje banków-opracowanie - strona 1

Fragment notatki:

podstawowe rodzaje banków Do podstawowych rodzajów banków zaliczamy: 1. Bank centralny -jest instytucją odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego, w Polsce rolę tę pełni Narodowy Bank Polski (NBP). Nadrzędnym celem działalności banku centralnego jest utrzymanie stabilnego poziomu cen, wspieranie polityki gospodarczej rządu. Jest niezwykle ważnym elementem umożliwiającym realizację procesów gospodarczych. Pełnie trzy podstawowe funkcje: *banku emisyjnego (ma wyłączne prawo emitowania znaków pieniężnych, decyduje o wielkości ich emisji oraz momencie wprowadzenia do obiegu, reguluje ilość pieniądza w obiegu) *banku banków (sprawuję kontrolę nad działalnością banków, nad przestrzeganiem przepisów prawa bankowego; jest odpowiedzialny za stabilność i bezpieczeństwo całego systemu bankowego; zapewnia bezpieczeństwo depozytów, organizuje krajowy system rozliczeń) *banku państwa (prowadzi obsługę bankową budżetu państwa, prowadzi rachunki bankowe rządu i centralnych instytucji państwowych, realizuje zlecenia płatnicze wystawione przez jednostki) Swoje funkcje bank centralny pełni poprzez: politykę pieniężną, działalność emisyjną, nadzór bankowy, zarządzanie rezerwami dewizowymi, obsługę Skarbu Państwa, działanie na rzecz bezpieczeństwa systemu płatniczego. 2. Bank komercyjny - są instrumentami finansowymi trudniącymi się organizowanie i obsługą ruchu pieniądza miedzy jednostkami gospodarującymi i ludnością. Podstawowe zadania to gromadzenia    środków pieniężnych, udzielanie pożyczek i kredytów oraz dokonywanie rozliczeń    pieniężnych w obrocie krajowym i zagranicznym. Świadczą usługi klientowi na skalę masową. Usługi świadczone przez banki komercyjne są na gruncie prawa bankowego określane jako czynności bankowe. Bank komercyjny jako przedsiębiorstwo jest organizacja nastawioną na zysk, prowadzącą równolegle różne działalności, wykonującą    operacje z którymi z góry wiąże się ryzyko finansowe.. Działa w sposób precyzyjny i posiada szczegółową dokumentację organizacyjną (regulaminy, schematy itp.) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz