Inwestycje celu publicznego - strona 2

Zadania samorządu terytorialnego

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • dr Adam Nita
  • Metodyka opracowania akt spraw
Pobrań: 42
Wyświetleń: 763

adiacenckiej wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego powołanie gminnej...

Władztwo planistyczne gminy

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • dr Piotr Rączka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1568

przestrzennego: Ustalenie przeznaczenia terenu Rozmieszczenie inwestycji celu publicznego Określenie sposobów...

Decyzje przestrzenne a budżet

  • Uniwersytet Wrocławski
  • dr Andrzej Raczyk
  • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1449

ekonomicznej: Koszt realizacji inwestycji celu publicznego Koszt wykupu nieruchomości pod inwestycje celu...

Ochrona indywidualna - wykład

  • Uniwersytet Śląski w Katowicach
  • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 763

niektórych inwestycji celu publicznego, niektórych zadań z zakresu obronności kraju oraz likwidacji nagłych...