Inwestycje celu publicznego - strona 195

Sekurytyzacja aktywów

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 259
Wyświetleń: 2359

. Następnie aktywa te sprzedawane są specjalnie w tym celu powołanej spółce (Special Purpose Vehicle - SPV...

Wielkość popytu

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. Krystyna Ciuman
 • Finanse
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1358

. Inwestycje są funkcją stopy %, obiecują że coś uzyskamy z poniesionego wkładu. Wzrost wydatków publicznych...

Finanse i rachunkowość budżetowa

 • Politechnika Częstochowska
 • prof. dr hab. inż. Ryszard Budzik
 • Finanse publiczne
Pobrań: 154
Wyświetleń: 3094

oraz dokonywania wydatków i rozchodów na cele publiczne. Finanse publiczne to finanse państwa i samorządu...

Zarządzanie strategiczne i operacyjne

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • prof. dr hab. Adam Stabryła
 • Zarządzanie strategiczne
Pobrań: 196
Wyświetleń: 1064

sterowania zasobami, procesami i informacjami w celu ich optymalnego wykorzystania dla osiągnięcia...

Wykład - rodzaje dóbr

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Barbara Otte
 • Podstawy finansów
Pobrań: 112
Wyświetleń: 784

08.05.2010 WYKŁAD II RODZAJE DÓBR: DOBRA PUBLICZNE: - dobra, które ze względu na cechy fizyczne...