Inwestycje celu publicznego - strona 185

note /search

Unia Europejska

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Integracja europejska
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

, a która ma nas doprowadzić do realizacji strategicznego celu, jakim jest członkostwo w Unii. Praktyka poprzednich czterech...

Rynek kapitałowy - wiedza ogólna

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
  • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1764

, na którym szczególną aktywność wykazują instytucje finansowe i przedsiębiorstwa w celu ulokowania wolnych środków...

Wykład 1 Prawo finansowe

  • Prawo finansowe
Pobrań: 287
Wyświetleń: 2681

nie mają na to wpływu cel / przeznaczenie - są skierowane na realizację interesu publicznego - służą gromadzeniu...

Finanse- dobra publiczne

  • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
  • Administracja
Pobrań: 63
Wyświetleń: 910

z sektorem prywatnym. Decyzja o tym jakie cele działalności sektora publicznego można uznać za najważniejsze...

Cyberprzestępczość - wykład

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Informatyka w administracji
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1183

w Rzeczypospolitej Polskiej, zwanej dalej "Strategią", CEL REGULACJI - w celu ochrony interesu publicznego...