Potencjał przedsiębiorstwa- wykorzystanie potencjału rzeczowego

Nasza ocena:

5
Pobrań: 84
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Potencjał przedsiębiorstwa- wykorzystanie potencjału rzeczowego - strona 1 Potencjał przedsiębiorstwa- wykorzystanie potencjału rzeczowego - strona 2 Potencjał przedsiębiorstwa- wykorzystanie potencjału rzeczowego - strona 3

Fragment notatki:

WYKŁAD II -Potencjał przedsiębiorstwa- wykorzystanie potencjału rzeczowego Potencjał przedsiębiorstw
Potencjał to zasób możliwości, zdolności, sprawności, mocy czy wydajności, tkwiący w kimś lub czymś.
Potencjał przedsiębiorstw- wynika z jego zasobów (kapitałów) ich struktury i właściwości jakościowych oraz umiejętności tworzenia optymalnych kombinacji zasobów.
Rodzaje: potencjał rzeczowy, potencjał pracy i potencjał finansowy.
Aktywa
Aktywa to kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości powstałe w wyniku przyszłych zdarzeń, które spowodują w przeszłości wpływ korzyści ekonomicznych. Aktywa trwałe przedsiębiorstwa to m. in.:
rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe i środki trwałe w budowie)
wartości niematerialne i prawne (to np. prawa majątkowe, licencyjne, wartość finansowe)
Aktywa trwałe przedsiębiorstw to m. in.:
inwestycje długoterminowe (np. długoterminowe aktywa finansowe, udział w obcych jednostkach, pożyczek)
należności długoterminowe (np. należności wynikające z rozrachunków z tytułu sprzedanych składników aktywów trwałych w postaci przepisów wartościowych)
Struktura środków trwałych zależy od:
rodzaju działalności przedsiębiorstwa
jego wielkości
stosowanie techniki i technologii
konkurencja
rodzaj produktów/ usług
sytuacji finansowej itp.
W przedsiębiorstwach produkcyjnych znaczący udział w ogólniej wartości środków trwałych mają maszyny, uprzędzenia, środki transportu.
W handlu i usługach podstawowe znaczenie mają budynki, wyposażenie stanowisk pracy, a także transportu.
Amortyzacja w działalności przedsiębiorstw może mieć wymiar:
kosztowy- przenosząc równowartość zużycia środka trwałego w koszty, co pozwala na planowanie kosztów, cen oraz ich analizę.
bilansowy- umorzenie pozwala określić wartości środka trwałego to w konsekwencji umożliwia wprowadzenie do bilansu jego wyceny
finansowy- amortyzacja jest źródłem tworzenia środków pozwalających na sfinansowanie odtwarzania zużytych środków trwałych.
Metody amortyzacji:
liniowa
degresywna
naturalna
progresywna
mieszana
Zwiększenie wartości początkowej własnych i obcych środków trwałych może nastąpić poprzez:
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz