Zakres i zasady gospodarowania środkami trwałymi-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Zakres i zasady gospodarowania środkami trwałymi-opracowanie - strona 1 Zakres i zasady gospodarowania środkami trwałymi-opracowanie - strona 2 Zakres i zasady gospodarowania środkami trwałymi-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Zakres i zasady gospodarowania środkami trwałymi Co obejmuje system gospodarowania środkami trwałymi? System gospodarowania środkami trwałymi obejmuje:
określenie wielkości i struktury środków trwałych,
wykorzystanie środków trwałych do uzyskania określonej wielkości produkcji,
likwidacja środków trwałych,
odnowa środków trwałych,
zagadnienie zmniejszenia nakładów na remonty,
zmniejszenie kosztów eksploatacji,
produktywność środków trwałych,
wydajność pracy.
Ogólnie: w działalności podstawowej, produkcyjnej przedsiębiorstwa środki trwałe jako podstawowe składniki potencjału materialno - technicznego pełnią funkcje :
techniczne,
ekonomiczne,
społeczne.
Właściwe gospodarowanie nimi stanowi, więc warunek prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa.
Gospodarka środkami trwałymi obejmuje całokształt spraw:
technicznych,
organizacyjnych,
ewidencyjnych,
związanych z pozyskaniem środków, wykorzystaniem środków, likwidacją i odtworzeniem.
Ostatecznie celem gospodarowania jest takie działanie, aby przy najmniejszym zużyciu środków zyskać jak najlepsze efekty produkcyjne.
Element - pozyskiwanie:
Głównym źródłem pozyskania środków (zakup maszyn, urządzeń, aparatury) jest działalność inwestycyjna, w tym: roboty budowlano - montażowe, których wynikiem jest budowa nowych obiektów i modernizacja starych obiektów majątku trwałego.
Sposobem pozyskania środków jest też ich wydzierżawienie lub wynajmowanie od innych jednostek lub użytkowanie w ramach umów leasingowych.
Element - wykorzystanie (najważniejszy):
Poziom zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa zależy nie tylko od rozmiarów i rodzajów środków trwałych, ale przede wszystkim od ich wykorzystania - im lepsze wykorzystanie tym lepszy wynik finansowy.
Co najważniejsze daje to bezinwestycyjny przyrost produkcji
W gospodarce inwestycje to zawsze jest koszt (społeczny albo przedsiębiorstwa). Jeśli można przez lepsze wykorzystanie środków trwałych zwiększyć produkcję to jest to przyrost darmowy (?) ΔD/D = I/D * 1/m + (u-a)
1/m'
ΔD/D
1/m
α'
u - a = 0 α
I/D Jest to model wzrostu Michała Kaleckiego - polski uczony, twórca modelu wzrostu, oparł się na modelach Haroda i Modara (?)
D - dochód narodowy
Wzrost gospodarczy w kraju określany jako ΔD/D (bo wzrost określa dochód narodowy) liczony jest metodą:
SNA (System National Accord) w Polsce od 1990 r. - łączne dochody działalności (wszystkie - uczony, aktor, robotnik).


(…)

… Kaleckiego - polski uczony, twórca modelu wzrostu, oparł się na modelach Haroda i Modara (?)
D - dochód narodowy
Wzrost gospodarczy w kraju określany jako ΔD/D (bo wzrost określa dochód narodowy) liczony jest metodą:
SNA (System National Accord) w Polsce od 1990 r. - łączne dochody działalności (wszystkie - uczony, aktor, robotnik).
MPS (Material Product System) do 1990 r. - uwzględnia się tylko produkcję…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz