Inwestycje bezpośrednie - strona 40

Istota i podstawa klasyfikacji kosztów

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Aleksander Królikowski
 • Finanse i rachunkowość oraz rachunek kosztów dla inżynierów
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1106

lub nieplanowanymi odpisami amortyzacyjnymi środków trwałych - koszty odpisanych inwestycji, które nie dały...

Rola ryzyka w działalności gospodarczej

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 119
Wyświetleń: 4158

z inwestycji) oraz skalą zmienności wszystkich możliwych wyników. Przykładowo mamy możliwość zarobienia 1000...

Okres przedakcesyjny

 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Polityka regionalna UE
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1113

, co stanowiło bezpośrednią przeszkodę dla realizacji celów polityki regionalnej państwa. Sytuacji...

Banki inwestycyjne - pojęcie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • prof. dr hab. Marian Żukowski
 • Zarządzanie bankiem
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1463

finansową, która nie spowoduje tranformacji oszczędności w inwestycje rzeczowe i kapitałowe . Świadczenie...

Decyzje przestrzenne a budżet

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Andrzej Raczyk
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1449

: Bezpośredni wzrost wartości w wyniku zapisów planu Następuje w wyniku zmiany zapisów planu miejscowego (np...

E-commerce - omówienie

 • Artur Bator
 • Zintegrowane systemy zarządzania
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1183

Wady e-commerce  Problemy z wdrażaniem  Efektywność ekonomiczna (Niepokój o zwrot inwestycji, Zwrot...

Cash flow - metoda bezpośrednia

 • prof. dr hab. Maria Sierpińska
 • Zarządzanie finansami firmy
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1491

z projektu przewyższyły wydatki związane z inwestycją. Poza tym zestawienie przepływów pieniężnych...

Farmy wiatrowe w rejonach morskich

 • Politechnika Gdańska
 • dr Ewa Żmijewska
 • Antropogeniczne przekształcenie środowiska morskiego
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1036

Skutki lokalizacji farm wiatrowych w rejonach morskich 1.Elektrownie wiatrowe- bezpośrednie...