Controlling projektów i inwestycji

Nasza ocena:

4
Pobrań: 168
Wyświetleń: 931
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Controlling projektów i inwestycji - strona 1

Fragment notatki:


POJĘCIE PROJEKTÓW I INWESTYCJI Projekt to jednorazowe zadanie o określonym czasie trwania, przydzielonych zasobach i celu jego realizacji. Projekt polega na dostarczeniu rozwiązania problemu inwestorowi. Projektem możemy nazwać także jednorazowa produkcja niepowtarzalnego, jednostkowego produktu- np. statku, bądź seria produktów wytwarzanych na specjalne zamówienie.
Projekt polega na dostarczeniu rozwiązania problemu. Najważniejsze wymiary w projekcie :
- zakres prac
- jakość prac
- koszty
-termin realizacji.
-ilość
Zmiana któregokolwiek z wymiarów, przy założeniu stałości pozostałych, skutkuje zmianą co najmniej jednego z pozostałych.
Cechy projektu ( w porównaniu do działalności nieprojektowej):
- ograniczony horyzont czasowy
-celowość, określona przez inwestora
- różnica w strukturach organizacyjnych( wyodrębnienie w stosunku do innych przedsięwzięć podejmowanych przez przedsiębiorstwo)
- orientacja kontroli w projekcie na zadania i efekty
- ryzyko, ze względu na wyjątkowość projektu, wyższe niż w wypadku działań powtarzalnych
- ponoszenie kosztów w celu osiągnięcia przychodu
- podejmowanie na bieżąco decyzji typu trade-off( dot. wymiarów projektu)
- większy wpływ otoczenia na realizację prac
Pojęcie zarządzanie projektami obejmuje 3 etapy: zarządzania projektem ( l. poj.) kierowanie pracami projektowymi przez kierownika projektu
zarządzanie projektami (l. mn.) koordynowanie realizacji wielu projektów, bez bezpośredniego udziału w którymkolwiek z nich
zarządzanie przez projekty koncepcja kierowania przedsiębiorstwem prowadzącym swą działalność poprzez realizację projektów
( źródło: Niedbała, Rozdział I) Definicja inwestycji W literaturze przedmiotu można znaleźć wiele definicji pojęcia inwestycji. Przez inwestycje, wg D.R. Kamershen, R.B. Mc Kenzie, C. Nardineli, nie rozumiemy tu nabywanie akcji lub obligacji przez nabywców indywidualnych, lecz nabywanie dóbr inwestycyjnych przez przedsiębiorstwo. Inwestycje są to zakupy dóbr kapitałowych - zakładów produkcyjnych, wyposażenia, budynków mieszkalnych oraz zmiany zapasów, które mogą być użyte w produkcji innych dóbr i usług.
Wg H. Blom, K. Lueder - inwestycje mają postać wydatków na urządzenie rzeczowe i finansowe, wydatków na badania i rozwój, wdrożenia, kształcenie i na reklamę. (źródło: L. Czechowski, projekt inwestycyjny) Wyróżniamy dwa podejścia do inwestycji

(…)

… i reklama
inne
UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROJEKTÓW I INWESTYCJI.
- ograniczony czas - koszty
Ograniczony czas trwania projektu uniemożliwia wprowadzenie zmian w czasie realizacji czynności bez dodatkowych kosztów w ramach realizowanego projektu, natomiast wypracowane korekty i ulepszenia można zastosować w następnym projekcie. W produkcji seryjnej- koszt błędu rozkłada się na wielokrotnie powtarzane…

- poprawę komunikacji i zwiększeniem poczucia zespołowości wśród pracowników
- traktowaniem pracy w projekcie jako motywacji do rozwoju kariery pracownika
(źródło: Niedbała, rozdział I)
DZIAŁALNOŚĆ INNOWACYJNA FIRM- CONTROLLIN PRAC BADAWCZYCH, CONTROLLING PRAC ROZWOJOWYCH
Do podstawowych instrumentów wykorzystywanych w controllingu badań i rozwoju można zaliczyć:
klasyfikację przedsięwzięć
planowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz