Inwestycje bezpośrednie - strona 27

Controling- opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Rachunkowość zarządcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 518

ze sprzedaży - tylko te działy, które zajmują się sprzedażą Ośrodek odpowiedzialności za zyski/inwestycje...

Inwestycje deweloperskie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Agnieszka Małkowska
 • Zarządzanie procesem inwestycyjnym
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1701

budowlanych w ramach danej inwestycji • Zobowiązany jest do zawarcia bezpośrednich umów z podwykonawcami...

Pomiar kondycji gospodarki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • mgr Danuta Szczupak
 • Makroekonomia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

7,8 Deficyt obrotów bieżących w mld $ W % PKB Inwestycje bezpośrednie ·w mld 8,616 4,8 % 9,9 9,3 Kwota...

Makroekonomia - ćwiczenia

 • dr Stanisław Podczarski
 • Makroekonomia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3248

. Ten drugi obejmuje napływ i odpływ pieniądza związany z inwestycjami zagranicznymi (bezpośrednimi...

Nafta

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Międzynarodowe stosunki finansowe
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1022

bezpośrednie wyniosły 24 mld $. To dwa razy więcej niż wszystkie zagraniczne inwestycje bezpośrednie w kraju...