Inwestycje bezpośrednie - strona 138

Ekonomia wprowadzenie

 • Politechnika Śląska
 • dr hab Magdalena Pichlak
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

zatrudnieniem, dochody i wydatki budżetu państwa, inwestycje państwowe, bilans handlowy i płatniczy kraju, popyt...

Wykład I- wstęp

 • Politechnika Śląska
 • dr hab Magdalena Pichlak
 • Ekonomia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

zatrudnieniem, dochody i wydatki budżetu państwa, inwestycje państwowe, bilans handlowy i płatniczy kraju, popyt...

Analiza koniunktury i badanie rynku

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Agnieszka Gertruda Stolarska
 • Badania marketingowe
Pobrań: 21
Wyświetleń: 420

. badawczo-rozwojowej i produkcyjnej. JOINT-VENTURE- wspólne przedsięwzięcie, wspólna inwestycja z partnerem...

Finanse- wykład 4

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Gabriela Łukasik
 • Finanse
Pobrań: 364
Wyświetleń: 952

opodatkowania: podatki pośrednie (problem przerzucalności) i podatki bezpośrednie Wg przedmiotu opodatkowania...

Strategia marki

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 119
Wyświetleń: 973

są w stanie blokować nowe wejścia do branży - np. poprzez zaoferowanie bezpośrednich dostaw do sklepów...

Budżet

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Maciej Feliks
 • Finanse publiczne
Pobrań: 224
Wyświetleń: 938

albo w celu kontynuo­- wania inwestycji rozpoczętych w latach poprzednich, b.) zasada jedności budżetu...

Zadania2010 obligacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 868

. Odsetki płatne są na koniec każdego roku inwestycji. Jaką stopę zwrotu do wykupu osiągnie on ze swojej...