Inwestycje bezpośrednie - strona 137

Dyskontowanie - omówienie

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • dr Zdzisław Gałaj
 • Ekonomika
Pobrań: 0
Wyświetleń: 434

opłacalności inwestycji. Wartość bieżącą zainwestowanego kapitału I oblicza się ze wzoru: I= Wp* At...

Jak napisac biznes plan

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1666

zarządzający, harmonogram realizacji planu, zagrożenia, jak wielkich inwestycji potrzebujemy, na jaką kwotę...

Model ekonometryczny przykłady

 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • dr Maciej Kostrzewski
 • Ekonometria
Pobrań: 602
Wyświetleń: 1743

, czyli wpływ na Y czynników nie uwzględnionych w modelu w sposób bezpośredni, takich jak: warunki klimatyczne...

Rekrutacja i derekrutacja

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Anna Piechnik-Kurdziel
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
Pobrań: 329
Wyświetleń: 2093

-wysokie koszty inwestycji w personel i przywództwo -trudności pomiaru kryterium kwalifikacji...

Zagadnienia - pozyskiwanie funduszy z UE

 • Uniwersytet Warszawski
 • dr hab. Adam Wielomski
 • Pozyskiwanie fundusze Uni Europejskiej
Pobrań: 63
Wyświetleń: 868

zadaniami KOSZTY BEZPOŚREDNIE - koszty kwalifikowane poszczególnych zadań realizowanych przez beneficjenta...

Władze powiatu - Rada powiatu

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • mgr Ewa Kisielewska
 • Ustrój samorządu terytorialnego
Pobrań: 49
Wyświetleń: 819

, licząc od dnia wyborów. Radni wybierani są w wyborach bezpośrednich. Zasady i tryb przeprowadzania...

Paradygmat społeczeństwa informacyjnego

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
 • dr hab. Waldemar Budner
 • Geografia ekonomiczna
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1120

jest tu najbardziej bezpośredni (np.: Sophia Antipolis, technopolie japońskie). Kompleksy wysokiej techniki zależne...