Inwestycje bezpośrednie - strona 107

Struktura rachunkowości

 • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 91
Wyświetleń: 6426

: wartości niematerialne i prawne rzeczowe aktywa trwałe należności długoterminowe inwestycje długoterminowe...

Swap

 • Wyższa Szkoła Gospodarki Krajowej w Kutnie
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1365

lub banku. Pozwala na dokonywanie inwestycji lub zaciąganie pożyczek na rynkach, które normalnie byłyby...

Plan marketingowy hotelu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • dr Agnieszka Miedziński
 • Marketing
Pobrań: 455
Wyświetleń: 4704

się w bezpośredniej bliskości (ok. 100 m) od morza i parku. Przy hotelu znajduje się przystanek autobusowy...

Standaryzacja- opracowanie

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński
 • Urbanistyka i planowanie przestrzenne
Pobrań: 105
Wyświetleń: 714

metody określenia tego wskaźnika odrębnej kalkulacji wymaga określenie potrzeb terenowych dla inwestycji...

Podstawowe modele wzrostu gospodarczego

 • Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach
 • dr hab. Barbara Zbroińska
 • Makroekonomia
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1631

, czyli współczynnik kapitałochłonności określający wielkość nakładu inwestycji na jednostkę przyrostu dochodu...

Wzrost gospodarczy- wykład 11

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Elżbieta Chudzio
 • Makroekonomia
Pobrań: 210
Wyświetleń: 847

, jak np. produkcja, dochód, zatrudnienie, inwestycje i konsumpcja w kolejnych badanych okresach...