Kolokwium z makroekonomii - Dochód

Nasza ocena:

5
Pobrań: 455
Wyświetleń: 2401
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Kolokwium z makroekonomii  - Dochód - strona 1

Fragment notatki:

I kolokwium z makroekonomii semestr 2011/12 Opisz definicje (20pkt) 1. …
2. Jaka jest różnica między produktem krajowym brutto a produktem narodowym brutto?
3. Dlaczego transfery nie są wliczone do PKB?
4. Zinterpretuj wartość mnożnika konsumpcyjnego m=2
Rozwiąż zadania (każde 10pkt. łącznie 30pkt) zad.1. Na podstawie poniższych danych znajdź PKB, PNB oraz dochód narodowy
Inwestycje 2000 Zakupy państwa
1000
Wydatki państwa
8000
Inwestycje brutto
1500
Inwestycje netto
1300
Renty gruntowe
60
Wydatki gospodarstw domowych na dobra i usługi finale
9000
Dochody netto z tytułu własności zagranicą
(-400)
Saldo handlowe
(-300)
Vat
70
Stypendia
50
Dochody z pracy
2400
Zad.2. brak treści zadania!
Znajdź postać funkcji konsumpcji oraz funkcji oszczędności
KSO=0,3 c=1000j.p y=?
Znajdź zmianę dochodu w równowadze, gdy spadnie konsumpcja autonomiczna do poziomu 600
Jak się zmieni postać funkcji konsumpcji i oszczędności, gdy zostanie wprowadzony podatek dochodowy na poziomie 10%
Jak się wówczas zmieni poziom dochodu w równowadze - po wprowadzeniu podatku - gdy konsumpcja autonomiczna wzrośnie do poziomu 1600?
Zad.3. Wiemy, że C=600 + 0,8Yd, oraz że I=800, G=1700. Znajdź:
Wartość produkcji zapewniającą równowagę
Zmianę wartości produkcji w równowadze, gdy inwestycje spadną o 100
Konieczną zmianę wydatków państwa, aby podwoić wartość produkcji w równowadze
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz