Interferon - strona 2

note /search

Wirusy zwierzęce-opracowanie

  • Politechnika Wrocławska
  • Mikrobiologia
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1302

(może to być produkcja interferonu) INTERFERONY - BIAŁKA INDUKOWANE PRZEZ WIRUSY TYPU dsRNA 1. Wyłączenie procesów...

Cytokiny - plejotropia

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Immunologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1463

(interferony i rodzina Il-10 - Il-10, -20, -22) IV - receptory dla cząsteczek nadrodziny TNF V - receptory...

Wirusologia - wykład 3

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Wirusologia
Pobrań: 217
Wyświetleń: 2373

przeciw zakażeniom wirusowym jest produkcja interferonu. Jeżeli bariery ochronne okażą się nieskuteczne...

Biochemia - wykład 4

  • Politechnika Śląska
  • Biochemia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 882

jako taki mechanizm transmisji sygnału z receptora dla interferonu. Kinaza typu Janus tak naprawdę jest kinazą...