Najczęściej izolowany MAC - omówienie

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 504
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Najczęściej izolowany MAC - omówienie - strona 1 Najczęściej izolowany MAC - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Najczęściej izolowany MAC
W dalszej kolejności częstość patogennych prątków niegruźliczych zależy od rejonu geograficznego: w Stanach Zjednoczonych są to M. kansasii
M. abscessus
w Kanadzie, Wielkiej Brytanii i niektórych częściach Europy
M. xenopi
w północnej Europie i Skandynawii
M. malmoense
W populacji polskiej, według Słupek
M. kansasii,
MAC i M. xenopi.
Patogeneza
Pierwszym ogniwem odpowiedzi immunologicznej
na zakażenie NTM jest ich fagocytoza przez makrofagi.
Pobudzone makrofagi produkują cytokiny,
między innymi IL-12 (interleukin 12) i TNF-a. Interleukina
12, łącząc się z receptorem na powierzchni
aktywowanych limfocytów T, stymuluje produkcję interferonu
gamma (IFN-g, interferon gamma) i dalsze
wydzielanie TNF-a. Pod wpływem IFN-g dochodzi do
zwiększenia ekspresji antygenów zgodności tkankowej
na powierzchni makrofagów oraz do aktywacji enzymów
lizosomalnych i zabijania prątków; TNF-a jest
cytokiną o kluczowym znaczeniu dla powstawania
ziarniniaków zapalnych [21]. Patomechanizm rozwoju
mikobakterioz wyjaśnia zwiększoną podatność na
zachorowanie u osób z niedoborem limfocytów T
CD4+, na przykład chorych na AIDS oraz z uwarunkowanymi
genetycznie zaburzeniami w obrębie receptorów
IFN-g, a także leczonych preparatami biologicznymi
skierowanymi przeciwko TNF-a [10].
Czynnikami ryzyka zachorowania na mikobakteriozy
są stany, w których dochodzi do uogólnionych zaburzeń odporności (choroby nowotworowe, zakażenie HIV, leczenie immunosupresyjne alkoholizm)
Do rzadkich przyczyn rozwoju mikobakteriozy, występującej niekiedy u wielu członków rodziny, są zaburzenia genetyczne dotyczące receptora dla IFN-g i IL-12 deformacje klatki piersiowej: kifoskolioza i klatka piersiowa lejkowata ze współistniejącym wypadaniem płatka zastawki mitralnej
z lokalnymi zaburzeniami odporności, które występują u chorych z przebytą lub aktualnie toczącą się chorobą płuc. Należą do nich: przewlekła obturacyjna choroba płuc (POChP), mukowiscydoza,
przebyta gruźlica płuc, torbielowatość płuc, pylica krzemowa, alergiczna aspergilloza oskrzelowo-płucna i proteinoza pęcherzykowaPłuc Ważną grupą czynników ryzyka mikobakteriozy płuc są stany sprzyjające aspiracji treści żołądkowej (refluks żołądkowo-przełykowy, achalazja przełyku)
dializy, zabiegi kardiochirurgicznei chirurgii plastycznej, długotrwale utrzymywane cewniki do wkłuć centralnych
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz