Insurekcja kościuszkowska

Insurekcja Kościuszkowska.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1764

Insurekcja Kościuszkowska. W marcu 1794 roku Tadeusz Kościuszko przybywa do Krakowa, a 24 wygłasza...

Insurekcja Kościuszkowska

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2184

Insurekcja Kościuszkowska. Sytuacja w jakiej doszło do insurekcji kościuszkowskiej. Pozostawienie...

Prawo karne i sądowe - omówienie

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1015

. Prawo karne i sądowe w okresie insurekcji kościuszkowskiej - sądy karne nowego typu: sady...

Początki prasy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Historia prasy polskiej
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

informacyjna - 1782      Organ Najwyższej Rady Narodowej w czasie insurekcji Insurekcja Kościuszkowska: Okres...

Prasa w RP do 1795 roku

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • prof. dr hab. Rafał Artur Habielski
 • Historia mediów i dziennikarstwa
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

propagowaniu idei Konstytucji 3 maja. W 1792 ukazywało się 18 gazet i czasopism; podczas insurekcji...

Sejm grodzieński 1793 - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Sławomir Godek
 • Historia administracji
Pobrań: 175
Wyświetleń: 1428

jak ten ustalony przez Sejm Wielki nie został wypróbowany. Niespełna rok później rozpoczęła się Insurekcja...

Oświecenie-opracowanie epoki

 • Uniwersytet Szczeciński
 • dr Sylwester Kowalski
 • Filozofia
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1456

Czteroletniego i insurekcji kościuszkowskiej posługiwała się paszkwilem, pamfletem i zagadką polityczną. ...