Instrumenty pochodne - strona 5

Depozyty międzybankowe

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1372

 powinien być LIBID. WIBID i WIBOR są brane przy wyliczaniu wartości instrumentów pochodnych. WIBID i WIBOR są brane...

Encyklopedia rachunkowości - T

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • Teoria organizacji i zarządzania
Pobrań: 14
Wyświetleń: 686

i Finansów” 2001, nr 7/8, s. 22). Instrumenty pochodne stanowią jeden z najbardziej efektywnych rodzajów...

Klasyfikacja rynku finansowego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Teresa Gostkowska-Drzewicka
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 28
Wyświetleń: 889

(instrumentów pochodnych) Rynek papierów wartościowych (obligacji, akcji, krótkoterminowych papierów dłużnych...

TFI -opracowanie

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • Dr Piotr Kania
 • Finanse publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1169

dotyczące: Nabywania papierów wartościowych Instrumentów pochodnych Jednostek uczestnictwa Nie może udzielać...

Rynek finansowy - Instrument finansowy

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Aleksandra Jurkowska
 • Finanse publiczne i rynki finansowe
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1232

• Transformacja zasobów • Wycena zasobów • Zarządzanie ryzykiem Instrumenty pochodne - wystawiane na instrumenty...

Kredyty i pożyczki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Anna Mercik
 • Matematyka ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

się wpłacając pewną kwotę, mieć to zagwarantowane. INSTRUMENTY POCHODNE - derywaty (ang. Derivatives") - rodzaj...