Rynek finansowy - Instrument finansowy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1295
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Rynek finansowy - Instrument finansowy - strona 1 Rynek finansowy - Instrument finansowy - strona 2

Fragment notatki:

Rynek   finansowy   to   rynek   zamiany   instrumentu   finansowego   na pieniądz   i   pieniądza  na instrument finansowy Instrument   finansowy  -   kontrakt   regulujący   zależność   finansową   pomiędzy   dwiema   stronami (inaczej:   jest   roszczeniem   dotyczącym   majątku   jednych   podmiotów   w   stosunku   do  drugich),  a   więc instrumentem   finansowym   jest   np.   depozyt   cz papier   wartościowy.   Definicja   instrumentu finansowego   zdeterminowana   jest   przyjętą   definicją   pieniądza.  Pełny   katalog   instrumentów finansowych   w   rozumieniu   prawa - ustawa   o   obrocie   instrumentami   finansowymi. Miara   pieniądza  wg   NBP: •   M0   -   gotówka   (w   kasach   banków   i w   obiegu)   + rachunki   bieżące   banków   komercyjnych   w banku centralnym   (pieniądz   banku centralnego,   in.  Baza monetarna) •   M1   -   gotówka   w   obiegu   (bez   kas   banków)   +   depozyty   bieżące:   gospodarstw   domowych, niemonetarnych   instytucji   finansowych,   przedsiębuorstw,   instytucji   niekomercyjnych działających   na   rzecz gospodarstw   domowych,   instytucji   samorządowych,   funduszy ubezpieczeń   społecznych •   M2   -   to   jest   M1   + depozyty   terminowe   w   powyższych   podmiotów   z   terminem   pierwotnym   do 2   lat włącznie   i depozyty   z   terminem   wypowiedzenia   do   3   miesięcy   włącznie •   M3   -   to   jest   M2   + operacje   z   przyrzeczeniem   odkupu   +   dłużne papiery   wartościowe   z   terminem pierwotnym   do   2   lat włącznie Funkcje   rynków   finansowych: •   Alokacja   zasobów •   Mobilizacja   zasobów •   Transformacja   zasobów •   Wycena   zasobów •   Zarządzanie  ryzykiem Instrumenty   pochodne  - wystawiane   na instrumenty   pierwotne,   ale   termin   realizacji   dotyczy określonego   momentu   w   przyszłości.   Cena   powiązana   jest   z   rynkiem   instrumentów   pierwotnych. Podstawowe   kategorie •   Kontrakty   future •   Kontrakty   forward •   Kontrakty   swap •   Opcje Spekulacje Arbitraż   -   celowe   wystawianie   się   na ryzyko,   żeby osiągnąć   zysk.   Kupujemy   na   jednym   rynku   i jednocześnie ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz