Instrument rynku pieniężnego - strona 18

note /search

Rola ryzyka w działalności gospodarczej - gra korzystna

  • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2835

Rola ryzyka w działalności gospodarczej. Działania i instytucje zabezpieczające przedsiębiorstwa przed ryzykiem1. Niepewność i ryzyko[1]Każdej działalności ludzkiej towarzyszy ryzyko. Stała obecność niepewności i ryzyka ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia mechanizmów działalności gospodarcze...

Rynki kapitałowe

  • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
  • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1897

krótkoterminowe (weksle, bony, czeki). Przyjmuje się, że termin zapadalności instrumentów rynku pieniężnego...

Postawy finansów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 119
Wyświetleń: 2219

zbiorowego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne...

Zagadnienia ogólne z finansów

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 1141
Wyświetleń: 5586

w instytucjach zbiorowego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, finansowe kontrakty terminowe oraz swapy...

Finanse przedsiębiorstw (83 strony)

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 504
Wyświetleń: 3430

W jej treści pojawiają się takie zagadnienia jak: jak dzielimy aktywa, co to jest bilans, struktura aktywów bilansu, struktura pasywów bilansu, struktura sprawozdania finansowego, sporządzanie bilansu na potrzeby planistyczne, zysk netto, strata netto, kapitał własny, odpisy z zysku netto, przykład...

Finanse (26stron)

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1351

w czasie 5) Obszar spekulacji - miejsce gdzie BK dokonują transakcji mogą się dorobić Instrumenty rynku...