Instrument rynku pieniężnego - strona 18

Rola ryzyka w działalności gospodarczej - gra korzystna

 • Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2835

Rola ryzyka w działalności gospodarczej. Działania i instytucje zabezpieczające przedsiębiorstwa przed ryzykiem1. Niepewność i ryzyko[1]Każdej działalności ludzkiej towarzyszy ryzyko. Stała obecność niepewności i ryzyka ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia mechanizmów działalności gospodarcze...

Rynki kapitałowe

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Rynek kapitałowy i operacje giełdowe
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1897

krótkoterminowe (weksle, bony, czeki). Przyjmuje się, że termin zapadalności instrumentów rynku pieniężnego...

Postawy finansów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu
Pobrań: 105
Wyświetleń: 2205

zbiorowego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, finansowe kontrakty terminowe oraz inne równoważne...

Zagadnienia ogólne z finansów

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Krzysztof Surówka
 • Finanse i bankowość
Pobrań: 1036
Wyświetleń: 5439

w instytucjach zbiorowego inwestowania, instrumenty rynku pieniężnego, finansowe kontrakty terminowe oraz swapy...

Finanse przedsiębiorstw (83 strony)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 497
Wyświetleń: 3367

W jej treści pojawiają się takie zagadnienia jak: jak dzielimy aktywa, co to jest bilans, struktura aktywów bilansu, struktura pasywów bilansu, struktura sprawozdania finansowego, sporządzanie bilansu na potrzeby planistyczne, zysk netto, strata netto, kapitał własny, odpisy z zysku netto, przykład...

Finanse (26stron)

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1323

w czasie 5) Obszar spekulacji - miejsce gdzie BK dokonują transakcji mogą się dorobić Instrumenty rynku...