Instrument rynku pieniężnego - strona 19

note /search

Finanse przedsiębiorstw (83 strony) - Bilans

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
  • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 644

Pozycja finansowa firmy 1.1 pasywa Bilans jest opisem pozycji finansowej jednostki na dany moment [zwykle "na dzień..."]. Pozycja finansowa przedstawia poziom i strukturę aktywów czyli umownie tego co firma "ma, posiada" oraz poziom i strukturę pasywów czyli tego co firma jest "winna". W bilansie...

Weksle

  • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
  • Prawo handlowe
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1022

Pytania egzaminacyjne z prawa handlowego - II semestr roku akademickiego 2009/2010 Pojęcie i funkcje papierów wartościowych; pojęcie i źródła prawa papierów wartościowych PAPIER WARTOŚCIOWY → jt dokumentem, kt. inkorporuje określone cywilne prawa majątkowe z takim skutkiem, że wykonywanie tego pra...

Bankowość - konspekt

  • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
  • Finanse i bankowość
Pobrań: 35
Wyświetleń: 693

: - instrumentów rynku pieniężnego (czeków, weksli, itp.) - waluty obcej, - sprzedaży terminowej środków...

Papiery wartościowe - pojęcie, zakres, systematyka i źródła

  • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
  • Prawo papierów wartościowych
Pobrań: 651
Wyświetleń: 3290

PRAWO PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH 1. Prawo papierów wartościowych - pojęcie, zakres, systematyka i źródła Prawo papierów wartościowych stanowi dział prawa, zawierający ogół regulacji dotyczących emisji i obrotu papierami wartościowymi oraz zasad realizacji praw wynikających z papierów wartościowych. ...

Polityka pieniężna - wykłady

  • Finanse
Pobrań: 112
Wyświetleń: 2758

...1. Podejście w kategorii Teorii zapasów Baumola Jest to podejście mechanistyczne, które traktuje pieniądz transakcyjny jako część bieżącego dochodu, ale na skutek rozwoju finansów powstają nowe zbliżone do pieniądza aktywa mające przychód z tytułu oprocentowania i charakteryzujące się względ...