Instrument rynku pieniężnego - strona 17

note /search

Rola ryzyka w działalności gospodarczej

  • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 133
Wyświetleń: 4200

Dotyczy w szczególności roli ryzyka w działalności gospodarczej. Składa się z 42 stron i zawiera opracowania następujących zagadnień: niepewność i ryzyko, gra fair i gra nie fair, postawy wobec ryzyka, malejąca użyteczność krańcowa, zdolność do ponoszenia ryzyka, ubezpieczenie, łączenie ryzyka, dzi...

Struktura rachunkowości

  • Rachunkowość finansowa
Pobrań: 98
Wyświetleń: 6454

zmiany wartości, najczęściej są to instrumenty rynku pieniężnego, takie jak, czeki, bony komercyjne...

Zagadnienia z finansów

  • Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie
  • Finanse przedsiębiorstw
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1449

...Współcześnie przez finanse rozumie się ogół zjawisk pieniężnych powstających w związku z działalnością gospodarczą i społeczną człowieka. Przedmiotem nauki finansów są przede wszystkim zjawiska związane z tworzeniem pieniądza przez bank centralny oraz kreowaniem pieniądza przez banki komercy...

Finanse - opracowanie

  • Finanse
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1372

ZASADY STOSOWANIA KONTRAKTÓW TERMINOWYCH Podstawowe zasady stosowania kontraktów terminowych w przypadku zabezpieczania się przed ryzykiem są następujące: Zakup kontraktu terminowego zabezpiecza przed wzrostem ceny instrumentu podstawowego, na który kontrakt jest wystawiony. Sprzedaż kontrakt...

Rola ryzyka w działalności gospodarczej - Ubezpieczenie

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Ubezpieczenia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 847

Rola ryzyka w działalności gospodarczej. Działania i instytucje zabezpieczające przedsiębiorstwa przed ryzykiem Niepewność i ryzyko Każdej działalności ludzkiej towarzyszy ryzyko. Stała obecność niepewności i ryzyka ma zasadnicze znaczenie dla zrozumienia mechanizmów działalności gospodarczej, a ...