Instrument bazowy - strona 6

Kolokwium z rynków finansowych

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • prof. dr hab. inż. Stanisław Szydło
 • Rynek finansowy
Pobrań: 1064
Wyświetleń: 6839

spółki przy jej upadku 0 6.Inżynieria finansowa 1. Instrumenty bazowe oparte mogą być o: -towary X...

Kredyty i pożyczki - omówienie

 • Politechnika Wrocławska
 • Anna Mercik
 • Matematyka ekonomiczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 756

innych instrumentów finansowych, zwanych instrumentami bazowymi. Instrumentem bazowym mogą być akcje, obligacje...

Rynek finansowy

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
 • Finanse
Pobrań: 35
Wyświetleń: 5607

obowiązująca w danym dniu cena instrumentu bazowego Kontrakty futures mogą być wystawiane na różne instrumenty...

Giełda, KPWiG, KDPW

 • Wyższa Szkoła Zarządzania i Bankowości w Krakowie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1295

ceny instrumentu bazowego. Kontrakt terminowy jest umową kupna lub sprzedaży określonych aktywów...

Giełda

 • Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1316

ceny instrumentu bazowego. Kontrakt terminowy jest umową kupna lub sprzedaży określonych aktywów...

Rynek Instrumentów Pochodnych

 • Uniwersytet Łódzki
 • dr Piotr Pietraszewski
 • Inwestycje kapitałowe
Pobrań: 0
Wyświetleń: 0

dostawę instrumentu bazowego (określa się miejsce dostawy towarów)  Bez fizycznej dostawy towaru...

Ryzyko stopy procentowej - omówienie

 • Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II w Lublinie
 • dr Zbigniew Klimiuk
 • Ekonomika banku komercyjnego
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1155

, które same w sobie nie posiadają żadnej wartości; wartość nadają im dopiero instrumenty bazowe...