Instancyjność

Zasada instancyjności - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ustrój organów ochrony prawnej
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1323

zasada instancyjności: „Postępowanie sądowe jest co najmniej dwuinstancyjne” (art. 176 ust 1...

Zasady procesu karnego w II RP

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Fiedorczyk
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 147
Wyświetleń: 504

( z wyjątkami) oraz instancyjność - proces dzielił się na dwa stadia : postępowanie przygotowawcze i rozprawę...

Zasady procedury cywilnej w II RP

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Historia państwa i prawa polskiego
Pobrań: 7
Wyświetleń: 511

o wiarygodności przedstawianych dowodów i własnej ich ocenie. Instancyjność- polegała na toku instancji Formalizm...

Sądowy wymiar sprawiedliwości.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • dr Marcin Wielec
 • Prawna ochrona pracy
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1344

Sprawiedliwości. Postępowanie sądowe oparte jest na zasadzie instancyjności (w Polsce jest system co najmniej...

Wykład - wykładnia prawa

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr Ewa Janik
 • Prawo z elementami prawa własności intelektualnej
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1092

- organ nie jest bezpośrednio zainteresowany kierunkiem rozstrzygnięcia - nadzór wewnętrzny (instancyjność...