Inspekcja Ochrony Środowiska - strona 6

Prezentacja wykład 12

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 49
Wyświetleń: 707

/82/WE • Art. 243-271b Poś • Inne akty normatywne, np.: ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawa...

Przeciwdziałanie poważnym awariom

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Bartosz Majchrzak
 • Prawo ochrony środowiska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 609

•Inne akty normatywne, np.: ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska, ustawa o ochronie przeciwpożarowej, ustawa...

Wprowadzenie do organizacji i zarządzania

 • Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • dr inż. Marta Czekaj
 • Organizacja i zarządzanie
Pobrań: 119
Wyświetleń: 3094

Ubezpieczenia Społecznego IOŚ = Inspekcja Ochrony Środowiska ARR - Agencja Rynku Rolnego ARiMR = Agencja...

Prawo - apatryda

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1260

Ochrony Zabytków, Policja (KWP), Inspekcja Ochrony Środowiska, Państwowa Straż Pożarna (KW SP), Inspekcja...

Kpa - Prawo -

 • Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 2303

na prawach strony (recenzenci, Organy Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, gminy, naczelny lekarz...

Kpa - Prawo

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1246

na prawach strony (recenzenci, Organy Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska, gminy, naczelny lekarz...

Instytucje procesowe, instytucja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Kodeks Postępowania Administracyjnego
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3031

o inspekcji ochrony środowiska, ustawy samorządowe. Właściwość miejscowa To terytorialny zasięg działania...