Inspekcja Handlowa - strona 3

Test nowy

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1589

dokona komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego 4.) Inspekcja Handlowa: podlega Prezesowi UOKiK...

Test z prawa gospodarczego

 • Uniwersytet Gdański
 • dr hab. Andrzej Powałowski
 • Prawo gospodarcze
Pobrań: 301
Wyświetleń: 1218

prowadzącą działalność gospodarczą podlegającą wpisowi do rejestru przedsiębiorców KRS Inspekcja Handlowa...

Najwyższy Sąd Administracyjny

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • dr Janusz Brzezicki
 • Prawo administracyjne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 889

i burmistrzowi; 4. Inspekcja Handlowa- powołana do ochrony interesów i praw konsumentów oraz interesów...

Całość

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Michał Będkowski- Kozioł
 • Ochrona konkurencji i konsumentów
Pobrań: 889
Wyświetleń: 2394

z właściwymi miejscowymi delegaturami urzędu , organami inspekcji handlowej oraz organizacjami konsumenckimi...

Bezpieczeństwo Państwa - kolokwium

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Bezpieczeństwo Państwa
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1239

. Jakie zadania spoczywają na Państwowej Inspekcji Handlowej? 16. Wymień znane Ci Dyrektywy konsumenckie. 17...