Informacja geologiczna

Prace geologiczne - omówienie

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Ochrona środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

decyzji żąda jej uzupełnienia lub poprawienia Prawo do informacji geologicznej przysługuje Skarbowi...

Prace geologiczne - wykład

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

decyzji żąda jej uzupełnienia lub poprawienia Prawo do informacji geologicznej przysługuje Skarbowi...

Osuwiska

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 56
Wyświetleń: 861

osuwiska i terenu przyległego, na której zaznacza się: - kontur osuwiska, -elementy rzeźby, -informacje...

Osuwiska - omówienie

 • Politechnika Warszawska
 • dr hab. Marek Pałys
 • Geologia inżynierska
Pobrań: 28
Wyświetleń: 609

osuwiska i terenu przyległego, na której zaznacza się: - kontur osuwiska, -elementy rzeźby, -informacje...

Energia geotermalna-opracowanie

 • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 • dr inż. Beata Malczewska
 • Podstawy wykorzystania energii odnawialnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1288

z obowiązujących przepisów prawa(podatki, opłaty: eksploatacyjna, informacja geologiczna, użytkowanie górnicze...

Jawność informacji o środowisku

 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Wprowadzenie do prawnej ochrony środowiska
Pobrań: 7
Wyświetleń: 602

środowiska: Prawo geologiczne i górnicze - informacja geologiczna Prawo wodne Ustawa o doświadczeniach...

Referat pt: "Koncesja na wydobywanie kopalin"

 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
 • mgr Hanna Spasowska
 • Publiczne prawo gospodarcze Polski i Unii Europejskiej
Pobrań: 140
Wyświetleń: 4179

do informacji geologicznej, prawem do nieruchomości gruntowej, prawem użytkowania górniczego, bądź...

Ochrona środowiska - materiały

 • Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu
 • dr Andrzej Lipiński
 • Ekologia i ochrona środowiska
Pobrań: 427
Wyświetleń: 6335

PRAWO OCHRONY ŚRODOWISKA I WPROWADZENIE DO PRAWA OCHRONY ŚRODOWISKA i Źródła prawa konstytucja : RP zapewnia ochronę środowiska , kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju (art.5) Obowiązkiem władz publicznych jest zapobieganie negatywnej dla zdrowia ludzkiego degradacji środowiska (art. 68 ust...